I Róża Różańca Rodziców – św. Józefa

Róża została założona w lutym 2020 roku w ramach funkcjonującego od 2001 roku Różańca Rodziców za dzieci, zgodnie z zasadami przedstawionymi na www.rozaniecrodzicow.pl.

Inspiracją do powstania Róży było pragnienie modlitwy różańcowej w intencji swoich dzieci we wspólnocie z innymi rodzicami. Było to mocne przeświadczenie o konieczności zawierzenia dzieci Matce Bożej w modlitwie różańcowej, dlatego powtarzamy codziennie: „Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa”.

Do Róży należy 20 rodziców, w tym 3 małżeństwa i 14 pozostałych rodziców. 11 osób pochodzi z Parafii Gaj, 4 z Krakowa, 1 z Modlnicy, 2 z Podkarpacia i 2 ze Stanów Zjednoczonych.

Patronem Róży został św. Józef – opiekun Świętej Rodziny, wzór męża i ojca, patron chrześcijańskich rodzin. Za Jego wstawiennictwem pragniemy wypraszać u Boga dla naszych dzieci i całych rodzin cnoty, którymi On sam się odznaczał: posłuszeństwo Bogu, wiarę, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękną miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie.

Dniem patronalnym Róży jest 19 marca – uroczystość liturgiczna Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu wszyscy członkowie Róży starają się uczestniczyćw uroczystej Mszy św. z udziałem członków pozostałych Róż Różańca Rodziców założonychw Parafii Narodzenia NMP w Gaju.