Różaniec Rodziców za dzieci

„Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. (…) Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci”.

Jan Paweł II: List o Różańcu, Watykan, 16 października 2002 r.

Inicjatywa Różańca Rodziców za dzieci zrodziła się w Gdańsku-Oliwie w 2001 r. i dzisiaj obecna już jest na całym świecie: aktualnie modli się w tej formie przeszło 95 tys. rodziców zrzeszonych w ok. 4700 Różach.

Modlitwa polega na codziennym odmówieniu jednej dziesiątki różańca w intencji własnych dzieci (rodzonych, chrzestnych lub z adopcji) i wszystkich dzieci ze swojej róży – więc gdyby ktoś z jakiegoś powodu danego dnia nie odmówił, to za jego dzieci będą się modlić inni rodzice.

Róża Rodziców składa się z 20-osobowej grupy rodziców, przystąpić mogą zarówno małżeństwa, jak i pojedyncze osoby, też samotne – każdy odmawia swoją własną tajemnicę. Na początek animator wyznacza każdej osobie 1 konkretną dziesiątkę różańca do odmówienia codziennie przez miesiąc wraz z krótkim rozważaniem.

Następnie zmiana tajemnic odbywa się każdego pierwszego dnia miesiąca o jedną do przodu wg kolejnych części: Radosne, Światła, Bolesne i Chwalebne – nie ma spotkań w Kościele związanych ze zmianą tajemnic. Osoby w danej Róży mogą więc mieszkać w dowolnym miejscu na świecie.

Przystąpienie do Róży rozpoczyna się odmówieniem Aktu Zawierzenia, który odnawiany jest co roku w dniu 8 grudnia w łączności ze wszystkimi rodzicami, którzy modlą się za swoje dzieci:

Akt zawierzenia dzieci w Modlitwie Różańcowej         

Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju.

Dziękując Bogu za dar rodzicielstwa, stajemy przed Tobą Maryjo i przed Twoim Synem z tym wszystkim, co jest przedmiotem naszej troski, z naszymi radościami i kłopotami. Wierzymy, że w Jezusie my i nasze dzieci odnajdziemy pełnię swego powołania, a ta nasza modlitwa różańcowa i Twoje wstawiennictwo w tym dopomoże.

Zawierzamy Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu, skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się, przynosząc Miłość i Pokój, jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości. AMEN

Zachęcamy wszystkich rodziców do włączenia się w Różaniec Rodziców za dzieci – to najpiękniejszy prezent, jaki mogą ofiarować swoim dzieciom. W naszej Parafii pierwsza Róża Rodziców powstała w lutym 2020 roku, obecnie modlą się już cztery Róże i powstaje piąta – zapraszamy.
Kontakt: 602 75 15 76, urszula.chmiel@gmail.com

Więcej informacji na stronie: www.rozaniecrodzicow.pl

Propozycje rozważań tajemnic różańcowych do Różańca Rodziców.pdf