XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 05.09.2021 r.

 1. Dziś pierwsza niedziela września. Po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótka adoracja. Zmianka różańcowa po Mszy św. o 9.30.
 2. Środa, 8.09., uroczystość Narodzenia NMP, święto patronalne naszej parafii. Na Mszę św. o 18.00 szczególnie zapraszamy uczniów klasy V, którzy w sierpniu ub. roku przystąpili do I Komunii św. Wszystkich parafian w dniu patronalnego święta zapraszamy na „Różaniec przy grocie” o 20.30, by Pani Gajowskiej powierzyć wszystkie sprawy naszej wspólnoty parafialnej.
 3. Młodzież z klasy VII i VIII, która chce przystąpić do sakramentu bierzmowania w naszej parafii w tym roku szkolnym, jest zobowiązana do złożenia u ks. Dominika, bez zbędnej zwłoki, „Deklaracji kandydata”. Terminy spotkań i informacje o przygotowaniu do bierzmowania są umieszczone na stronie internetowej parafii.
 4. Serdecznie zapraszamy do służby przy ołtarzu nowych kandydatów, zarówno młodszych, począwszy od III klasy jak i starszych, bez limitu wieku. Zbiórka dla kandydatów po odpuście, w czwartek, 16.09, o 17.00.
 5. Zbiórka ministrantów i lektorów przed odpustem w czwartek, 9.09, po Mszy św. wieczornej.
 6. Sobota, 11.09., po Mszy św. wieczornej Wieczór Uwielbienia Pana, na który serdecznie zaprasza Grupa Modlitewna.
 7. Niedziela, 12.09., odpust parafialny. Suma o 11.30, którą odprawi i kazanie wygłosi ks. prał. Piotr Kluska, emerytowany proboszcz z Sieprawia i emerytowany dziekan naszego mogilańskiego dekanatu. Po sumie uroczyste błogosławieństwo dzieci. Włączmy się w przygotowanie liturgii Mszy św. odpustowej oraz procesji. Zapraszamy dzieci w strojach komunijnych, dziewczynki do sypania kwiatków i chłopców z dzwoneczkami oraz osoby do niesienia feretronów i baldachimu.
 8. Wielka prośba o pomoc pani Zakrystiance w przygotowaniu kościoła i jego otoczenia na odpust: w czwartek, po Mszy św. wieczornej sprzątanie kościoła, a w piątek, również po Mszy św. wieczornej sprzątanie terenu wokół kościoła.
 9. Ponieważ dolny parking będzie zajęty na kramy, sugerujemy, by kierowcy parkowali swe pojazdy nie tylko na górnym parkingu, ale również w górnej części plebańskiej łąki, a nawet na parkingu przy cmentarzu.
 10. Składka odpustowa w całości będzie przeznaczona na zakup blachy miedzianej na remont dachu kościoła. Potrzeba ponad 3 tony. Obecnie 1 kg blachy miedzianej na dach kosztuje prawie 100 zł. Przypominamy, że ofiary wpłacane na konto parafii można odliczyć od podatku. Serdeczne Bóg zapłać za ofiarność.
 11. Jest do nabycia w cenie 10 zł specjalne wydanie Gościa Niedzielnego, poświęcone w całości kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, którego beatyfikacja będzie w przyszłą niedzielę w Warszawie.
 12. Wielkie dzięki za podarowanie i posadzenie róż przy plebanii.