NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 10 kwietnia 2022 r.

 1. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień, doroczny obchód tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. O 16.00 ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W czasie Gorzkich Żali zbierane są ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i świąteczną dekorację kościoła.
 2. Okazja do spowiedzi w Wielki Poniedziałek i w Wielki Wtorek: 16.30 – 17.50 oraz po Mszy św. wieczornej do 19.30, Wielka Środa 16.30 – 17.50 oraz po Mszy św. wieczornej do 20.00 W czasie sprawowania Sakramentu Pokuty będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i czas na indywidualną adorację w ciszy. W czasie Triduum Paschalnego Sakrament Pokuty i Pojednania nie będzie sprawowany. Zachęcamy do zabrania ze stolika pod chórem i uważnej lektury ulotki zatytułowanej „Triduum Paschalne, zrozum, przeżyj, świętuj”.
 3. W Wielkim Tygodniu kancelaria nieczynna.
 4. WIELKI CZWARTEK, 14.04.,

10.00 – Msza krzyżma w Bazylice Bożego Miłosierdzia w czasie której będą poświęcone oleje. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za kapłanów.

16.30 – próba Liturgii dla ministrantów i lektorów.

18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczynająca ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE, czyli Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego, które trwa do drugich nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Przedłużeniem Mszy Wieczerzy Pańskiej, która nie kończy się błogosławieństwem, będzie indywidualna adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do 22.00.

 1. WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 15.04.,

8.00 – otwarcie kościoła i możliwość indywidualnej adoracji Pana Jezusa w ciemnicy.

9.30 – Zbiórka ministrantów i lektorów.

11.30 – Droga Krzyżowa w godzinie dźwigania krzyża na Golgotę przez naszego Zbawiciela.

15.00 – Modlitwa w godzinie śmierci naszego Zbawiciela i koronka do Bożego Miłosierdzia.

17.30 – Modlitwa różańcowa. Tajemnice bolesne.

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej, której głównym punktem jest adoracja Krzyża – ołtarza na którym Jezus Chrystus złożył krwawą ofiarę za zbawienie świata. Zachęcamy, aby uczcić krzyż przez przyklęknięcie, dotknięcie krzyża prawą dłonią i przeżegnanie się. Aż do Wigilii Paschalnej klękamy przed Krzyżem, tak jak przed Najświętszym Sakramentem. Ofiary składane podczas adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej adoracja Pana Jezusa w grobie do 22.00.

 1. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, tzn. jeden posiłek do syta i dwa lekkie oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post ścisły mają obowiązek zachować wszyscy między 18 a 60 rokiem życia, którym stan zdrowia na to pozwala. Usilnie zachęca się do zachowania wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych również w Wielką Sobotę.
 2. WIELKA SOBOTA, 16.04., czas zstąpienia Chrystusa do otchłani, ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie.

8.00 – otwarcie kościoła i możliwość indywidualnej adoracji Pana Jezusa w grobie.

10.00 – 14.00 – Co pół godziny błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w kościele. Po poświęceniu pokarmów, zatrzymajmy się na adorację Pana Jezusa w grobie. 14.30 – zamkniecie kościoła i przygotowanie do Wigilii Paschalnej.

 1. ŚWIĘTA NOC ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

21.00 – Wigilia Paschalna. Przepisy liturgiczne stwierdzają co następuje: „Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za ‘matkę wszystkich świętych wigilii’. Kościół czuwając, oczekuje zmartwychwstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach. Dlatego cały obchód tej świętej Wigilii powinien odbyć się w nocy, to znaczy rozpocząć się po zapadnięciu nocy”. Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczynają się od Liturgii Światła, na którą składają się: poświęcenie ognia, wniesienie do kościoła zapalonego paschału, symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa, który jest światłością świata oraz orędzie wielkanocne. Drugą część Wigilii Paschalnej stanowi Liturgia Słowa, która przywołuje wielkie dzieła Boże w historii zbawienia. Trzecią częścią jest Liturgia Chrzcielna, która ma nam przypomnieć, że przez chrzest zostaliśmy zanurzeniu w śmierć Chrystusa, by mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. Czwarta część Wigilii Paschalnej to Liturgia Eucharystyczna, która prowadzi do najpełniejszego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa wyraża procesja rezurekcyjna, będąca wyznaniem przed światem naszej wiary w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i szatanem, otwierające nam Królestwo niebios. Przynieśmy ze sobą paschaliki, zakupione w ramach akcji Caritas lub inne świece, które będą potrzebne w czasie Liturgii Światła, Liturgii Chrzcielnej oraz procesji rezurekcyjnej.

 1. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 17.04., – kończąca Święte Triduum Paschalne. Msze św. jak w każdą niedzielę.
 2. W zakrystii, w ramach akcji Caritas „Podziel się wielkanocną radością” z której dochód przeznaczony jest na pomoc Ukrainie, można jeszcze nabyć paschaliki.
 3. W dzisiejszą niedzielę, jako drugą niedzielę miesiąca, na wszystkich Mszach św. składka przeznaczona jest na zakup miedzianej blachy na remont dachu kościoła. W ubiegłą niedzielę na spotkaniu Parafialnego Komitetu Remontu Dachu Kościoła został pozytywnie zaopiniowany kosztorys remontu dachu nad nawą główną na kwotę 450 tyś zł. i plan działania przewidujący wykonanie pełnego zakresu prac w tym roku. Prace rozpoczną się po Wielkanocy, jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą. Dotychczas na remont dachu została złożona kwota 147623,00 zł. Do kwoty tej należy doliczyć 70 tyś. zł. dotacji, którą otrzymaliśmy na „Różańcowy gaj”. Za zgodą sponsora „Różańcowego gaju” dotacja ta zostaje w całości przeznaczona na remont dachu kościoła. Zatem obecnie dysponujemy kwotą niespełna 220 tyś. zł., czyli prawie połową potrzebnych środków. Tak więc dzieło remontu dachu kościoła poleca się dalszej ofiarności parafian, z góry dziękując za każdy grosz. Bóg zapłać.