UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 5 czerwca 2022 r.

  1. Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Św. kończy Okres Wielkanocny. Od jutra rozpoczyna się Okres Zwykły Roku Liturgicznego. „Z biegiem czasu Kościół odsłania całe misterium Chrystusa. W ten sposób otwiera bogactwo zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia”. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótka adoracja. Zmianka różańcowa po Mszy św. o 9.30.
  2. Poniedziałek, 6.06., święto NMP Matki Kościoła. 19.00 Msza św. w kaplicy w Lusinie.
  3. Czwartek, 9.06., święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. O 16.30 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy VII.
  4. W poniedziałek 6.06., wtorek 7.06., i piątek 10.06., egzamin dla kandydatów do bierzmowania z klasy VIII. Szczegóły na stronie internetowej.
  5. Przez cały czerwiec litania do NSPJ będzie odmawiana po wieczornej Mszy św. przed ołtarzem NSPJ. Pół godziny przed Mszą św. adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w intencji pokoju na Ukrainie, zakończona dziesiątkiem różańca i litanią do św. Jana Pawła II. W czasie adoracji możliwość spowiedzi.
  6. Codziennie o 20.30 „Różaniec przy grocie”.
  7. W przyszłą niedzielę, jako drugą niedzielę miesiąca, na wszystkich Mszach św. składka inwestycyjna na remont dachu kościoła.