XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 17 lipca 2022 r.

  1. Środa, 20.07., 18.00 Msza św. i modlitwy do św. Józefa z racji III środy miesiąca.
  2. Piątek, 22.07., święto św. Marii Magdaleny.
  3. Sobota, 23.07., święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.
  4. W przyszłą niedzielę, 24.07., rozpoczyna się XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, którego celem jest zwrócenie uwagi wiernych na zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, jak również zbiórka funduszy na zakup i eksploatację środków transportu dla polskich misjonarzy na całym świecie. Poświęcenie pojazdów po każdej Mszy św. (również w sobotę po Mszy św. o 18.00) na obu parkingach. Prosimy, aby kierowcy czekali przy swoich pojazdach. Tradycyjnie w czasie poświęcenia będą zbierane ofiary na zakup paliwa dla pojazdów misji w Kiabakari. Obecnie misja dysponuje: trzema autobusami szkolnymi, jednym mikrobusem, ambulansem terenowym, dwoma samochodami terenowymi typu pickup, czternastoma motocyklami oraz traktorem. Pojazdy te zużywają ok. 900 litrów paliwa miesięcznie.
  5. Na stronie parafialnej relacja z rowerowej wycieczki na Wawel w ubiegłą niedzielę.
  6. Wielkie podziękowania za ofiary na remont dachu kościoła. W ubiegłą niedzielę w ramach składki inwestycyjnej złożono 7823,00 zł, w kopertach 1150,00 zł, na konto wpłynęło 4710,00 zł. W sumie od 18.06.22 r. złożono 13683,00 zł. Łączna kwota złożonych ofiar na remont dachu wynosi obecnie 331324,00 zł. Do kwoty tej należy doliczyć 70000,00 zł dotacji na Różańcowy gaj, które zgodnie z wolą sponsora Różańcowego gaju, zostały przesunięte na remont dachu. Dziękując za każdy grosz, dzieło remontu dachu kościoła poleca się dalszej ofiarności parafian. Następna składka inwestycyjna będzie 14.08., w II niedzielę sierpnia.