Życzenia wielkanocne 2023

A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie (Mt 28,7)

Drodzy Parafianie,

Takimi słowami zwrócił się anioł do niewiast, które po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia poszły obejrzeć grób (Mt 28, 1).

To wezwanie jakie skierowane jest także dla nas: grób jest pusty, śmierć i zło zostały pokonane, a Zmartwychwstały kroczy przed nami w pielgrzymce wiary.

Może brakuje Wam wiary, odwagi, siły i zdrowia,

Może zmagacie się z cierpieniem czy niepewnością o przyszłość.

Nie bójcie się!

Oto Zmartwychwstały udaje się przed Wami… On idzie z Nami

On żyje z Nami!

Niech to zapewnienie napełni Was radością i pokojem!

Niech mroki Waszego życia rozświetli Zmartwychwstały!

Na pytania Waszego serca niech odpowie Zmartwychwstały!

W słabości Waszego ducha i ciała mocą niech stanie się Zmartwychwstały!

Niech naszą rzeczywistość przemieni Zmartwychwstały!

Wasi Duszpasterze