III NIEDZIELA WIELKANOCNA 23 kwietnia 2023 r.

  1. Dzisiejsza Niedziela Narodowego Czytania Pisma Świętego, której myśl przewodnią stanowią słowa zaczerpnięte z 1 Listu do Koryntian (1 Kor 11,22) „Czy chcecie gardzić Kościołem?” rozpoczyna XV Tydzień Biblijny, pod hasłem: „Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Zachęcamy do osobistej lektury Pisma św.
  2. Poniedziałek, 24.04., uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski, przeniesiona z dzisiejszej niedzieli ze względu na fakt, iż Niedziele Wielkanocy mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi uroczystościami. Uroczysta Msza św. o 7.00 i 18.00.
  3. Wtorek, 25.04., święto św. Marka, ewangelisty.
  4. Piątek, 28.04., 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia przy krzyżu przy ul. Brzegi w Lusinie.
  5. Sobota, 29.04., święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy.
  6. Pielgrzymi z Diecezjalnej Pielgrzymki z Bielska-Białej do Łagiewnik proszą o nocleg dla ok. 140 osób. Według programu mają do nas dotrzeć we wtorek, 2.05., ok. 19.30. Wymarsz planowany jest następnego dnia ok. 9.00. Wszyscy, którzy mogą i chcą przyjąć pielgrzymów pod swój dach, proszeni są o zgłaszanie się do zakrystii lub przesłanie zgłoszenia mailem na adres parafii z podaniem adresu, numeru telefonu oraz liczby miejsc noclegowych.
  7. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świątnikach G. prowadzi rekrutację dzieci w wieku 6 – 16 lat na rok szkolny 2023/24 do 14.06.2023 r. Wszelkie informacje na stronie internetowej szkoły.
  8. W Gaju powstało Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich. Wszyscy chętni, bez żadnych limitów wiekowych są zaproszeni na pierwsze spotkanie, w najbliższą środę, 26.04., o 18.00 w budynku LKS Gajowianka.
  9. Wielkie podziękowania za ofiary na remont dachu kościoła. W ubiegłą niedzielę w ramach składki inwestycyjnej, złożono 8273,00 zł, w kopertach 1000,00 zł, na konto wpłynęło 6090,00 zł. W sumie od 20.03.23 r. złożono 15363,00 zł. Łączna kwota złożonych ofiar na remont dachu wynosi obecnie 515807,00 zł. Następna składka inwestycyjna będzie 14.05., w drugą niedzielę miesiąca. Wesprzyjmy hojnie historyczne dzieło remontu dachu naszego kościoła przed zbliżającym się jubileuszem 400-lecia jego budowy. Obecnie kładziona jest miedziana blacha na odbudowanym dachu nad prezbiterium.