Akcja ZNICZ’16

wpis w: Grupa Apostolska | 0

Jak co roku, młodzież z Grupy Apostolskiej działającej przy naszej parafii w niedzielę 23 października po każdej Mszy Świętej sprzedawała przed kościołem znicze. Akcję tę młodzi będą kontynuować także w niedziele 30 listopada.

Zachęcamy do zakupu – dochód z tej sprzedaży jest przeznaczony na dofinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci i młodzieży z tej wspólnoty oraz inne formy działalności Grupy Apostolskiej jak np. rekolekcje czy dni skupienia.