Poniedziałek 19 listopada

1800 1) + Jana Mączkę w 27 rocz. śm.

Wtorek 20 listopada

1800 1) + Anielę Salawę w 2 rocz. śm., Franciszka męża

Środa 21 listopada

1800 1) + Stanisława Smyraka w 2 rocz. śm.

Czwartek 22 listopada

1800 1) Dziękczynna za ocalenie życia Stanisława

2) + Marię Kruczkowską (z pogrzebu)

Piątek 23 listopada

1800 1) + Józefę Dobosz (z pogrzebu)

2) + Magdalenę Stryjniak – Dombrowską (z pogrzebu)

Sobota 24 listopada

700 W intencji próśb i podziękowań do MB Gajowskiej, które zostały złożone w księdze intencji

1800 1) + Krystynę Hetmańską

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 25 listopada

730 + Andrzeja Nowaka, Wiktorię ż., Stanisława Kowalczyka, Reginę ż., zmarłych z całej rodziny

930 + Andrzeja Bobka

1130 Za parafian

1700 + Józefa Biela