Życzenia Bożonarodzeniowe 2022

Nazwano Go imieniem:

Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,

Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9,5b)

Ponad dwa tysiące lat temu Bóg wszedł w historię ludzkości. W ukryciu, pod osłoną nocy, w ubóstwie i chłodzie dał nam Swego Syna, aby wyzwolił tych „co w mroku i cieniu śmierci mieszkają”.

Dziś na nowo Bóg czyni to samo.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przeżywanych w czasie wojny i niepokoju, który spowija współczesny świat, życzymy Wam, Drodzy Parafialnie, abyście w codzienności, w swoich osobistych historiach dostrzegali przychodzącego do Was Boga. Przyjmijcie w darze Nowonarodzonego Syna! Niech On rozpromieni Wsze serca, wleje w Was nadzieje i radość, pomimo mroków obecnych czasów.


Pokój Chrystusowy niech w Was przebywa i z Wami pozostanie!

Read More

Życzenia wielkanocne 2022

„Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 3 – 4)

Zakończyliśmy Święte Triduum Paschalne. Wraz z Chrystusem ponownie przeszliśmy drogę, która prowadzi ze śmierci do życia, z niewoli do wolności. Pogrzebani w grzechu, „dzięki chwale Ojca”, w sprawowanych sakramentach, powstaliśmy do nowego życia – do życia dziecka Bożego.

Niech radość płynąca ze Zmartwychwstania Chrystusa oraz osobistego Zmartwychwstania umacnia Wasze życie.

Pokój, jakim obdarza Zmartwychwstały, niech wycisza wszelkie niepokoje i lęki.

Nadzieja, jaka płynie z nowego życia, niech opromienia Wasze codzienne troski.

A bliskość Jezusa Zmartwychwstałego nadaje Waszemu życiu nową jakość.

Ks. Proboszcz i ks. Dominik

Read More

Wizyta duszpasterska 2021 – 2022

W ramach wizyty duszpasterskiej będziemy odwiedzali tylko tych parafian, którzy złożyli deklarację przyjęcia kolędy. Początek kolędy według wyznaczonej godziny pod pierwszym podanym numerem i dalej zgodnie z kolejnością wymienionych numerów i ulic.

 

Data

Rejon

28.12.2021

od 17.00

Gaj, ul. Myślenicka numery: 6, 10, 22, 36; ul. Wzgórze numery: 1, 5, 16, 24/3, 53, 55.

29.12.2021

od.17.00

Gaj, ul. Wesoła numery: 11, 15, 31, 37; ul. Pogórze 10, 12, 24, 40, 54.

30.12.2021

od 17.00

Gaj ul. Akacjowa 32, 34, 33, 40, 64, 68, 71; ul. Wąska 3, 6, 8, 5, 14.

03.01.2022

od 16.00

Lusina, ul. Krakowska 2, 19B, 19, 17, 21, 32, 25, 35, 43, 56, 58, 60, 76.

04.01.2021

od 16.00

Gaj, ul. Widokowa 1, 5, 9, ul. Pod Górą 16; ul. Widokowa 19, 21, 23a, 23, 25, 16.

05.01.2022

od 16.00

Lusina, os. Dębowe 53 B; ul. św. Floriana 7, 11a, 15, 19A, 31, 31b, 33, 14D, 28, 55; ul. Leśny Stok 14.

8.01.2022

od 10.00

Gaj, ul. Zadziele numery parzyste: 6, 6A, 16, 18, 30, 30a, 32, 42, 44, 50, 54, 58, 72, 78Ł, 78H, 78B/1, 78/1, 88, 102, 128, 142, 188, 190, 212, 234.

8.01.2022

od 10.00

Gaj, ul. Zadziele numery nieparzyste: 5/2, 11, 13, 17, 17A, 27, 29, 37, 47, 51, 55, 71, 121, 127, 131, 147, 149.

11.01.2022

od 16.00

Gaj, ul. Zgody 3, 9, 9A; ul. Bema 22, 24; ul. Latochówki 2, ul. Księżówka 8, 39; ul. Kwiatowa 16, 16A.

12.01.2022

od 16.00

Gaj, ul. Gaik 3, 8; ul. Parkowa 19; ul. Maryjna 16, 23A, 23B, 26,28; ul. Kotarbówki 17,15A, 11.

13.01.2021

od 16.00

Lusina, ul. Wrzosowa 2, 6, 5; ul. Stroma 2, 4, 11; ul. Kościelna 5A, 11, 8.

14.01.2022

od 16.00

Gaj, ul. Nowa 30D, 32, 34A, 36; ul. Rudawa 8E, 32, 20, 16, 12.

15.01.2022

od 10.00

Lusina, ul. Brzegi 137, 135, 133, 131, 126, 112, 110, 86, 80, 74, 53, 45, 44, 42, 6A, 6B.

15.01.2022

od 10.00

Lusina, ul. Chałubińskiego 136; ul. Zdrojowa 12, 16, 18, 20; ul. Spacerowa 15, 24B, 28b, 32, 7, 15, 17, 21, 29, 142.

17.01.2022

od 16.00

Gaj, ul. Klimkówka 2,5,9; ul. Cicha 2,4,8,24; Brzyczyna 81.

18.01.2022

od 16.00

Gaj, ul. Myślenicka 25, ul. Wąwozowa 13, 16, 20; ul. Szkolna 7, 10, 14, 22, 26, 30, 30B, 36, 51, 62.

19.01.2022

od 16.00

Lusina, ul. Kwiatowa 8, 17, 10, 12, 14, 16, 54, 70; ul. Górska 13, 12, 9, 8.

 

Read More

Życzenia Bożonarodzeniowe A.D. 2021

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności (…) Kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego Pierworodnego Syna (Łk 2, 1.6-7)

Ponad dwa tysiące lat temu, za czasów Oktawiana Augusta, Bóg wszedł w historię ludzkości. W ukryciu, pod osłoną nocy, w ubóstwie i chłodzie dał Swego Syna, aby wyzwolił tych „co w mroku i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1,79).

Dziś na nowo Bóg czyni to samo.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Wam, Drodzy Parafialnie, abyście w codzienności, w swoich osobistych historiach dostrzegali przychodzącego do Was Boga. Przyjmijcie w darze Nowonarodzonego Syna!  Niech On rozpromieni Wsze serca, wleje w Was nadzieje i radość, pomimo mroków obecnych czasów. A pokój Chrystusowy niech w Was przebywa i z Wami pozostanie.

Wasi Duszpasterze

Read More

Leśne ścieżki rekreacyjne w Gaju

Operacja pn.

Leśne ścieżki rekreacyjne w Gaju

mająca na celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego oraz poprawę jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w leśnej części założenia parkowego w Gaju, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Dofinansowanie: 69 997 zł

Cel operacji został osiągnięty przez wykonanie następujących działań:

 1. Uporządkowanie, wyrównanie i plantowanie terenu
 2. Wytyczenie, korytowanie i utwardzenie ścieżek
 3. Zakup i montaż drewnianych obrzeży ścieżek
 4. Zakup i wysypanie zrębków na ścieżkach
 5. Zakup i montaż drewnianych obrzeży placów
 6. Zakup i wysypanie zrębków na placach
 7. Pielęgnacja istniejącej zieleni
 8. Zakup i wykonanie aranżacji świetlnej.

Na południowo-wschodniej części działki 217/4 na powierzchni ok. 1 ha zaprojektowano założenie leśno-parkowe. Po oczyszczeniu, uporządkowaniu i wyrównaniu terenu wytyczone i wykonane zostały leśne ścieżki o łącznej długości 880 mb. Pomiędzy ścieżkami powstały cztery place, o łącznej powierzchni 700 m2. Wykorzystana została istniejąca zieleń, w tym niezwykle bogaty drzewostan. Aranżację podkreśliło zainstalowane miejscowo oświetlenie solarne.

Operacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych, którzy pragną wyciszenia i kontemplacji w miejscu o charakterze historycznym i sakralnym – zarówno do mieszkańców wsi Gaj, gminy Mogilany, a także turystów z całego obszaru LGD. Nowo wybudowana infrastruktura oparta została o wykorzystanie lokalnych zasobów, chęci do działania mieszkańców korzystających w przyszłości z jego dostępności i lokalizacji. Operacja jest adekwatna do mocnej strony obszaru LGD jakim jest bogate dziedzictwo lokalne jako potencjał rekreacyjno-turystyczny. Dzięki realizacji zadania została wzbogacona oferta czasu wolnego na obszarze Blisko Krakowa.

Read More

Życzenia Wielkanocne A.D. 2021

A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie (Mt 28,7)

Drodzy Parafianie,

Takimi słowami zwrócił się anioł do niewiast, które po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia poszły obejrzeć grób (Mt 28, 1). To wezwanie jest skierowane także do nas: grób jest pusty, śmierć i zło zostały pokonane, a Zmartwychwstały kroczy przed nami w pielgrzymce wiary.

Może w tym trudnym czasie pandemii, brakuje Wam odwagi, siły i zdrowia. Może zmagacie się z cierpieniem i niepewnością o przyszłość.

Nie bójcie się!

Oto Zmartwychwstały udaje się przed Wami… On idzie z Nami… On żyje z Nami!

Niech to zapewnienie napełni Was radością i pokojem!

Niech mroki Waszego życia rozświetli Zmartwychwstały!

Na pytania Waszego serca niech odpowie Zmartwychwstały!

W słabości Waszego ducha i ciała mocą niech stanie się Zmartwychwstały!

Niech Naszą rzeczywistość przemieni Zmartwychwstały!

życzą Wasi Duszpasterze

Read More

Notę Kongregacji Nauki Wiary nt. moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19

Kwestia stosowania szczepień jako taka pojawia się często w centrum nieustających debat w opinii publicznej. W ostatnich miesiącach do naszej Kongregacji dotarły różne prośby o wydanie opinii na temat stosowania niektórych szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 powodującemu Covid-19, które zostały otrzymane z wykorzystaniem, podczas procesu badań naukowych i produkcji, linii komórkowych pochodzących z tkanek pobranych podczas dwóch aborcji przeprowadzonych w zeszłym stuleciu. Jednocześnie także w środkach masowego przekazu pojawiły się rozmaite wypowiedzi biskupów, stowarzyszeń katolickich oraz ekspertów, które będąc rozbieżne a czasem sprzeczne, wzbudziły wątpliwości co do moralnej dopuszczalności stosowania tych szczepionek.

Na ten temat ukazała się już ważna wypowiedź Papieskiej Akademii Życia pt. „Rozważania moralne o szczepionkach przygotowanych na bazie komórek pochodzących z abortowanych płodów ludzkich” (5 czerwca 2005). Następnie w tej materii zabrała głos nasza Kongregacja wydając Instrukcję Dignitas Personae (8 września 2008) (por. nr 34 i 35). W 2017 roku Papieska Akademia Życia wróciła do tej sprawy w specjalnej Nocie. Dokumenty te podają już pewne ogólne kryteria rozstrzygające.

Ponieważ w różnych krajach są już dostępne do dystrybucji i stosowania pierwsze szczepionki przeciwko Covid-19, nasza Kongregacja pragnie udzielić pewnych wskazówek dla wyjaśnienia w tej kwestii. Nie mamy zamiaru oceniać bezpieczeństwa i skuteczności tych szczepionek, choć jest ona również istotna i potrzebna z punktu widzenia etycznego,  a których ocena należy do kompetencji naukowców  w dziedzinie biomedycyny i agencji farmaceutycznych . Chodzi nam jedynie o refleksję nad moralnym aspektem stosowania tych szczepionek przeciwko Covid-19, które opracowano na podstawie linii komórkowych z tkanek pobranych z dwóch płodów poddanych wymuszonej aborcji.

 1. Jak potwierdza instrukcja Dignitas Personae, w przypadkach użycia komórek pochodzących z abortowanych płodów dla stworzenia linii komórkowych do badań naukowych, „istnieje zróżnicowana odpowiedzialność”[1] co do współdziałania w złu. Na przykład „w firmach wykorzystujących linie komórkowe niegodziwego pochodzenia nie jest taka sama odpowiedzialność tych, którzy decydują o kierunkach produkcji, i tych którzy nie mają żadnej władzy decyzyjnej”[2].
 2. W tym sensie, gdy nie są dostępne takie szczepionki przeciwko Covid-19, które nie budzą zastrzeżeń etycznych (na przykład w krajach, w których lekarzom i pacjentom nie są udostępniane szczepionki wolne od problemów etycznych lub w których dystrybucja jest trudniejsza ze względu na szczególne warunki przechowywania i transportu lub też gdy różne typy szczepionek są wprawdzie rozprowadzane w tym samym kraju, ale służby ochrony zdrowia nie pozwalają obywatelom wybierać szczepionki do zaszczepienia) jest moralnie dopuszczalne stosowanie szczepionek przeciwko Covid-19, które wykorzystały linie komórkowe z abortowanych płodów w procesie badawczym i produkcyjnym.
 3. Podstawowym powodem dla uznania za godziwe moralnie stosowania tych szczepionek jest to, że współdziałanie (bierna współpraca materialna) w złu aborcji, z której pochodzą wspomniane linie komórkowe, ze strony osób, które używają powstałych z nich szczepionek, jest odległe. Moralny obowiązek unikania takiej biernej współpracy materialnej nie jest wiążący, jeśli istnieje poważne zagrożenie, takie jak niepohamowane w inny sposób rozprzestrzenianie się groźnego patogenu[3]: w tym przypadku pandemiczne rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, który powoduje Covid-19. Należy zatem uważać, że w tym przypadku można używać wszystkich szczepionek uznanych za klinicznie bezpieczne i skuteczne z sumieniem pewnym, że ich stosowanie nie oznaczałoby formalnej współpracy przy aborcji, z której pochodzą komórki do ich produkcji. Należy podkreślić jednakże, że godziwe moralnie używanie tego typu szczepionek, ze względu na szczególne warunki czyniące go takim, nie może stanowić samo z siebie legitymizacji, również pośredniej, dla praktyki aborcji, i zakłada sprzeciw wobec tej praktyki ze strony tych, którzy te szczepienia stosują.
 4. Istotnie, dozwolony użytek takich szczepionek nie zakłada i nie może zakładać w żaden sposób moralnej akceptacji dla użycia linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów[4]. Zachęca się zatem zarówno firmy farmaceutyczne jak i rządowe agencje ochrony zdrowia o to, aby „produkowały, zatwierdzały, rozprowadzały i oferowały szczepionki etycznie akceptowalne, które nie stworzą problemów sumienia”, ani dla pracowników ochrony zdrowia, ani dla samych osób szczepionych.
 5. Jednocześnie jawi się jako ewidentne dla rozumu praktycznego, że szczepienie nie jest w sposób normalny obowiązkiem moralnym i że, z tego powodu, powinno być dobrowolne. W każdym przypadku, z punktu widzenia etycznego, moralność szczepienia „zależy nie tylko od obowiązku troski o własne zdrowie, ale także od obowiązku dążenia do dobra wspólnego”. Przy braku innych środków służących powstrzymaniu lub choćby jedynie zapobieżeniu epidemii, dobro wspólne może zalecać szczepienie, zwłaszcza w trosce o najsłabszych i najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo. Ci jednakże, którzy ze względu na sumienie, odrzucają szczepionki wyprodukowane z linii komórkowych pochodzących od abortowanych płodów, powinni innymi sposobami profilaktycznymi i właściwymi zachowaniami powziąć kroki dla uniknięcia stania się nośnikami transmisji czynnika infekcyjnego. W sposób szczególny powinni oni unikać wszelkiego zagrożenia dla zdrowia tych, którzy nie mogą zostać zaszczepieni z powodów medycznych lub innej natury, a którzy są osobami najbardziej wrażliwymi.
 6. Wreszcie istnieje także imperatyw moralny dla przemysłu farmaceutycznego, rządów i organizacji międzynarodowych zapewnienia, aby szczepionki, które są skuteczne i bezpieczne z medycznego punktu widzenia, a także etycznie akceptowalne, były dostępne także dla krajów najbiedniejszych, i to w taki sposób, który dla nich nie będzie uciążliwy. W przeciwnym razie brak dostępu do szczepionek, stałby się kolejnym motywem dyskryminacji i niesprawiedliwości, który skazuje kraje biedne na trwanie w ubóstwie sanitarnym, ekonomicznym i społecznym[5].

Jego Świątobliwość Papież Franciszek, w czasie audiencji udzielonej niżej podpisanemu Prefektowi Kongregacji Nauki Wiary w dniu 17 grudnia 2020, zapoznał się z niniejszą Notą i zatwierdził jej publikację.

Dano w Rzymie, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, dnia 21 grudnia 2020, w liturgiczne wspomnienie Św. Piotra Kanizjusza.

Luis F. Kard. Ladaria, SI

Prefekt

+ Giacomo Morandi

Arcybiskup tytularny Cerveteri

Sekretarz

[1] KONGREGACJA NAUKI WIARY, Instrukcja Dignitas personae (8 grudnia 2008), num. 35; AAS (100), s. 884. [Tekst polski: L’Osservatore Romao (wydanie polskie), 2009 nr 1, s. 18.]

[2] Tamże, s. 885 [wersja polska: s. 18].

[3] Por. PAPIESKA AKADEMIA ŻYCIA, Rozważania moralne o szczepionkach przygotowanych na bazie komórek pochodzących z abortowanych płodów ludzkich, 5 czerwca 2005 [tytuł spolszczony na podst. tytułu oryginalnego].

[4] Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Instrukcja Dignitas personae, num. 35: „Kiedy to, co niegodziwe, jest popierane przez ustawodawstwo regulujące system ochrony zdrowia i naukę, należy wyrażać sprzeciw wobec niegodziwych aspektów owego systemu, by nie sprawiać wrażenia, że się w pewnym stopniu toleruje lub milcząco akceptuje głęboko niesprawiedliwe działania. Przyczyniłoby się to bowiem do wzrostu obojętności, jeśli nie wręcz poparcia dla takich działań, z jakimi spotykają się one w niektórych środowiskach medycznych i politycznych”.

[5] Por. Papież FRANCISZEK, Przemówienie do wolontariuszy i przyjaciół fundacji „Banco Farmaceutico”, 19 września 2020 [tytuł spolszczony na podst. tytułu oryginalnego].

(tłum. z języka włoskiego ks. D. Ostrowski / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)

 

Read More