Zobacz kalendarium inwestycji dokonanych na cmentarzu w Gaju w ciągu ostatnich lat:

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017