Pogrzeb

„Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (Prefacja o zmarłych)

Informacje praktyczne

Nasz cmentarz służy trzem parafiom: Gaj, Libertów i Opatkowice. Z Zarządcą cmentarza, czyli Panem Przetockim (tel. 888 165 688) należy ustalić miejsce pochówku. Następnie u Administratora cmentarza, czyli w kancelarii parafialnej w Gaju należy ustalić dzień i godzinę pogrzebu, oraz opłacić miejsce na cmentarzu. Należy też przynieść KARTĘ ZGONU potwierdzoną w USC oraz Zaświadczenie od kapelana szpitala o przyjętych Sakramentach Świętych.

Ze względu na wyjątkowy charakter, pogrzeb można zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi umówiwszy się wcześniej telefonicznie (tel. 12 270 15 47). Jeżeli osoba zmarła mieszkała poza parafią, trzeba dostarczyć z parafii zamieszkania, lub miejsca przebywania: np. hospicjum, DPS, zaświadczenie od kapłana, że osoba była wierząca i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim.

Pełny pogrzeb katolicki przysługuje katolikom praktykującym (tzn. takim, którzy przystępowali do Sakramentów Świętych). Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła, który wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w drodze z ziemi do nieba. Wyprasza pomoc duchową zmarłemu, okazuje szacunek jego ciału, a żywym niesie pocieszenie. Gorąco zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej pogrzebowej. Ważne jest by przystąpić do sakramentu pokuty (najlepiej w przeddzień pogrzebu) i przyjąć Komunię Świętą w intencji zmarłego.

Także po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewną pamięcią np. przez:

   • Mszę Świętą w rocznicę śmierci;
   • Msze Święte gregoriańskie (30 kolejnych dni);
   • Msze Święte w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin);
   • „wypominki” jednorazowe i roczne.

 

Po pogrzebie rozpoczyna się dla rodziny czas żałoby, który przejawia się w różnego rodzaju modlitwach. Najdoskonalszą formę modlitwy za zmarłych stanowi Msza Święta. W niej Kościół wyraża swoją jedność ze zmarłym, ofiarując Ojcu w Duchu Świętym ofiarę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Eucharystia za zmarłych jest sprawowana nie tylko z okazji obrzędów pogrzebowych, lecz również w trzeci, siódmy i trzydziesty dzień po śmierci oraz w rocznicę śmierci. Trzeci dzień wskazuje na zmartwychwstanie Chrystusa, siódmy symbolizuje doskonałość, trzydziesty dzień odnosi się do trzydziestu dni żałoby u Izraelitów. Znany jest zwyczaj odprawiania Mszy gregoriańskich w intencji zmarłego. Nazwa ta pochodzi od imienia papieża Grzegorza Wielkiego, który wprowadził ten zwyczaj odprawiania Mszy Świętych przez 30 dni, co ma uwolnić zmarłego od cierpień w czyśćcu. Zachowywanie żałoby, odmawianie modlitwy w intencji zmarłego i zamawianie Mszy świętych to oznaki pamięci. Naszą pamięć o zmarłym wyraża także światło lampki nagrobnej, będące symbolem Jezusa – Światłości świata, które świeci także w ciemności, w ten sposób przypominając nam światło wieczne, które świeci wszystkim ufającym Chrystusowi.

Kto nie może otrzymać pogrzebu katolickiego?

Według Kodeksu prawa Kanonicznego (Kanon 1184: § 1), jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

   • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
   • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
   • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.