Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany (Iz 9, 5)

wpis w: Z życia parafii | 0

Od dwóch tysięcy lat pochylamy się nad betlejemskim żłóbkiem, aby adorować Dzieciątko w którym zamieszkała cała pełnia Bóstwa. Przychodzimy do betlejemskiej groty, aby napełnić nasze oczy widokiem Prawdziwego Boga.

Pragniemy życzyć, aby tej nocy, kiedy nastała pełnia czasów, Syn Boży na nowo napełnił Wasze serca radością i niewzruszoną nadzieją.

Niech spotkanie z Jezusem Chrystusem będzie dla Was okazją spojrzenia w duchu wiary na powołanie, którym zostaliście obdarowani.

Niech Wasze serca pouczone blaskiem światłości Pana, nie poddają się mrokom.

Niech Wasze słowa i czyny będą zwiastunami Dobrej Nowiny,a przełamany wigilijny opłatek wyrazem miłości i pokoju.

Niech czas Narodzenia Pańskiego będzie okazją odkrycia w sobie przychodzącego Słowa Bożego.

Z serca życzą

Wasi Duszpasterze

ks. Proboszcz  i ks. Dominik