Historia ŚDM

wpis w: ŚDM | 0

Światowe Dni Młodzieży – Co to takiego?

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych katolików przybywających z niemal każdego zakątka świata. Obchodzone są każdego roku w diecezjach, a co dwa lub trzy lata pod przewodnictwem Ojca Świętego w wyznaczonym przez Niego miejscu na świecie. ŚDM są okazją do tego, aby wraz ze swoimi katechetami, duszpasterzami oraz biskupami, a przede wszystkim w poczuciu ogromnej wspólnoty, wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa.
Tematyka corocznych spotkań wyznaczana jest przez Papieża. Ojciec Święty kieruje do młodych orędzie, którego treści są rozwijane podczas spotkań w parafiach.
Idea ustanowienia ŚDM zrodziła się w 1985 r. podczas spotkania Papieża Św. Jana Pawła II z młodymi całego świata na placu przed bazyliką św. Jana na Lateranie. To właśnie Papież był pomysłodawcą
i gospodarzem pierwszych ŚDM w 1985 r. w Rzymie w których uczestniczyło ok 300 tys. młodych,
a odbyły się one z okazji ogłoszenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego roku młodzieży. Jednak za pierwsze spotkanie Papieża z młodymi uznaje się to, które odbyło się rok wcześniej w 1984 r. z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. W 1986 r. w Niedzielę Palmową Papież oficjalnie ogłosił każdą Niedzielę Palmową Światowym Dniem Młodzieży.
Znak jaki Papież przekazał wtedy młodym to drewniany krzyż na którym zostały wyryte słowa Papieża w czterech językach: „Nieście go po całym świecie jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”.
Od 2003 r. symbolem ŚDM jest również ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, co jest ściśle związane z obchodzonym wtedy rokiem Różańca oraz słowami jakie Papież skierował do młodych w swoim orędziu. Mottem tego orędzia było: „Oto Matka Twoja” (J 19,27) Oba znaki przekazane przez Ojca Świętego krążą po świecie gromadząc na modlitwie wiele osób. Krzyż wraz z Ikoną są za każdym razem przekazywane do kraju, w którym odbywać się będą kolejne dni młodzieży.

Kolejne międzynarodowe Światowe Dni młodzieży odbyły się w <u miały one charakter dialogu Papieża z młodymi. Błogosławiony Jan Paweł II odpowiadał na pytania, które młodzież wcześniej przygotowała. Dotyczyły one problemów z jakimi borykali się w swoim kraju.
W Santiago de Compostella w 1989 r. Papież mówił o tym, że nasza wiara ma podłoże historyczne,
a mottem spotkań było: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14,6). ŚDM w 1991 w Częstochowie były szczególnie ważne ze względu na podłoże historyczne. Były one okazją do wspólnego spotkania młodzieży podzielonej wcześniej Europy. Hasłem ŚDM w Częstochowie były słowa: „Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15). W 1993 r w Denver Błogosławiony Jan Paweł II zachęcał do odwagi
w głoszeniu Chrystusa i Dobrej Nowiny. Wyjątkowym pod względem liczby uczestników było spotkanie z młodymi w 1995 r. w Manili na Filipinach. Zgromadziło się tam na wspólnej modlitwie ok 4 mln osób
z całego świata. Ojciec Święty skierował do nich słowa: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam”
(J 20,21). Istotny był także podczas tych dni udział we Mszy Świętej przedstawicieli chińskiego Kościoła patriotycznego. W 1997 r. Papież spotkał się z młodymi w Paryżu. Spotkanie to było pełne symbolicznych gestów które miały pomóc w odpowiedzeniu sobie na zadane w orędziu pytanie: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,38–39). Kolejne spotkanie miało miejsce
w Rzymie w roku 2000 r.
Był to rok w którym obchodziliśmy Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa. Zapraszając młodych do Rzymu Papież skierował do nich słowa: „Młodzi wszystkich kontynentów, nie lękajcie się być świętymi nowego tysiąclecia! Bądźcie miłośnikami kontemplacji i modlitwy; postępujcie zgodnie z wyznawaną wiarą i służcie ofiarnie braciom jako żywe członki Kościoła i budowniczowie pokoju”.
W 2002 r. ŚDM obchodzone były w Toronto pod hasłem: „Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 13–14). To były ostatnie ŚDM pod przewodnictwem Błogosławionego Jana Pawła II. Niezwykłym wydarzeniem tych dni była przygotowana i prowadzona przez młodzież Droga Krzyżowa. Papież w homilii na zakończenie powiedział: „Dziękuję Bogu za drogę Światowych Dni Młodzieży! Dziękuję Bogu za tylu młodych, których objęły one w ciągu tych szesnastu lat!

Po śmierci Papieża Św. Jana Pawła II obchodom ŚDM przewodniczył Ojciec Święty Benedykt XVI kontynuując tradycję międzynarodowych spotkań. Odbyły się one kolejno: w 2005 r. w Kolonii,
w 2008 r. w Sydney oraz w 2011 r. w Madrycie.

W Koloni mottem ŚDM były słowa: „Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2, 2) Papież mówił: Przedstawcie Chrystusowi swe radości i swe smutki, pozwalając, aby swoim światłem rozjaśnił On wasze umysły
i swoją łaską dotknął waszych serc. W Sydney Benedykt XVI przypomniał o wrodzonej godności każdego ludzkiego życia, od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, a także wyjaśnił sens troski
o naturalne środowisko. Zachęcał do zastanowienia się nad tym, jakie miejsce zajmują w naszym społeczeństwie ludzie ubodzy, starsi, imigranci oraz osoby pozbawione prawa głosu. Te dni upłynęły pod hasłem: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1, 8). Ostatnie ŚDM jakim przewodniczył Papież Benedykt XVI miały miejsce w Madrycie a ich mottem było: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7). Benedykt XVI powiedział do młodych: „Drodzy przyjaciele, niech żadne nieszczęście was nie paraliżuje! Nie lękajcie się świata ani przyszłości, ani swej słabości.”

Od 2013 roku ŚDM przewodniczy Papież Franciszek. W Rio de Janeiro podkreślił, że Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Papież Franciszek będzie przewodniczył również obchodom
w Krakowie, gdzie następnie ogłosi miejsce kolejnego spotkania z młodymi.