Październik 2012

Cmentarz jest miejscem poświęconym, dlatego administrator jest zobowiązany o niego dbać. W jesieni 2012 r. za zgodą Rady Parafialnej przeprowadzona została rewitalizacja terenu od bramy głównej do kaplicy. Dotychczas teren ten był wyłożony drobnym kamieniem. Postanowiliśmy ułożyć tam kolorową kostkę z firmy Bruk Bet. Prace zorganizował p. Andrzej Witkowski, nasz parafianin, którego brat jest właścicielem ww. firmy. Obecnie teren ten stał się wizytówką naszego cmentarza. Prace zostały zakończone przed Uroczystością Wszystkich Świętych.