Jak przyjmować Komunię św. w czasie epidemii?

wpis w: Z życia Kościoła | 0

Podchodząc do udzielającego Komunii św. należy odsłonić usta chwytając maseczkę za zausznik. Nie wolno dotykać maseczki bezpośrednio.

W czasie gdy szafarz wypowiada słowa „Ciało Chrystusa” przystępujący do Komu

nii św. wyciąga obie dłonie w kierunku szafarza (bez rękawiczek) w ten sposób, że lewa dłoń znajduje się nad prawą. Osoby leworęczne trzymają prawą dłoń nad lewą.

Szafarz udziela Komunii św. kładąc Ciało Chrystusa na dłoni przyjmującego.

Przyjmujący odpowiada „Amen” i natychmiast po otrzymaniu Komunii św. palcami dłoni, która znajdowała się pod spodem ujmuje Ciało Chrystusa i spożywa. Nie wolno odejść od szafarza trzymając Ciało Chrystusa w ręce i spożywać po drodze na swoje miejsce.

Po spożyciu Komunii św. należy ponownie założyć maseczkę nie dotykając jej bezpośrednio.