Bride and groom holding each other's hand during church wedding ceremony

Informacje praktyczne

Narzeczeni, którzy podjęli decyzję o zawarciu małżeństwa, powinni zgłosić się w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (wg uznania samych narzeczonych) w Kancelarii Parafialnej najpóźniej trzy miesiące przed terminem ślubu w celu ustalenia konkretnych dat:

  • spisania protokołu przedślubnego,
  • rozmowy z Ks. Proboszczem,
  • ślubu.

W ustalonym terminie narzeczeni przystępują do spisania protokołu przedślubnego, przedstawiając następujące dokumenty:

  • metryki chrztu z adnotacją „do ślubu”, nie starsze niż sześć miesięcy od daty wystawienia, dowody osobiste,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o miejscu stałego zamieszkania jednego z narzeczonych oraz stwierdzające możliwość prawną zawarcia małżeństwa,
  • w przypadku wcześniejszego zawarcia małżeństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego – odpis skrócony aktu zawarcia tegoż małżeństwa.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa: www.wdr.diecezja.pl

Uprawnione do spisania protokołu przedślubnego i przygotowania narzeczonych do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa są parafie stałego lub tymczasowego zamieszkania obojga narzeczonych. Zawarcie Sakramentu Małżeństwa w innych parafiach jest możliwe tylko po uzyskaniu tzw. Licencji.

 

Obrzęd Sakramentu Małżeństwa

Po homilii wszyscy wstają, a narzeczem zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem. Kapłan mówi do narzeczonych:

Celebrans: N. i N, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia.

N. i N., czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?

Narzeczeni: Chcemy.

Celebrans: Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?

Narzeczeni: Chcemy.

Następne pytanie można opuścić, jeżeli przemawiają za tym okoliczności, np. starszy wiek narzeczonych.

Celebrans: Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Narzeczeni: Chcemy.

 

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Celebrans: Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.

Wszyscy stojąc śpiewają hymn do Ducha Świętego.

 

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz.
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Celebrans: Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej.

Narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie. Kapłan wiąże je końcem stuły.

Narzeczony powtarza za kapłanem:

Ja N., biorę Ciebie, N., za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i Wszyscy Święci.

Następnie powtarza narzeczona:

Ja, N. biorę Ciebie, N., za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i Wszyscy Święci.

 

POTWIERDZENIE MAŁŻEŃSTWA

Celebrans: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OBRĄCZEK

Celebrans: Pobłogosław, Boże, te obrączki, które poświęcamy + w Twoim imieniu; Spraw, aby ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

NAŁOŻENIE OBRĄCZEK

Celebrans: Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.

Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej, mówiąc:

N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Także żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę przeznaczoną dla niego, mówiąc:

N. przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.