Matko Niezawodnej Nadziei, módl się za nami!

wpis w: Domowy Kościół | 0

W sobotę, 30 września 2017 r. członkowie Domowego Kościoła wraz z dziećmi i Grupy Modlitewnej „Słudzy Wody Żywej” przeżywali swój dzień skupienia w Dominikańskim Ośrodku Rekolekcyjnym w Jamnej. Pod płaszczem Matki Bożej Niezawodnej Nadziei umacniali się w wierze poprzez uczestnictwo we Mszy św., konferencję, jak również adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z Uwielbieniem. Od Matki Bożej, która jest Gospodynią Dominikańskiego Ośrodka stworzonego przez śp. o. Jana Górę OP, uczyli się jak jeszcze bardziej wielkodusznie, hojnie i owocnie służyć naszej wspólnocie parafialnej w Gaju. Był to także czas budowania i pogłębiania wzajemnych przyjacielskich więzi czemu służyło wspólne biesiadowanie. Niewątpliwie dzień ten upłyną w radości z przebywania z Panem i wspólnotą Kościoła.