Odmawiajcie różaniec!

wpis w: Żywy Różaniec | 0

Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…).

Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…) .

Jan Paweł II: “Via Consecrata” 1995

Zapraszamy do włączenia się wszystkich w odmawianie różańca w miesiącu październiku.

Modlitwę tę, przez ręce Matki Najświętszej, ofiarujemy Bogu:

w intencjach świata,

o pokój,

za prześladowanych chrześcijan, zwłaszcza cierpiących w Syrii,

za Kościół  i jego pasterzy,

za naszą Ojczyznę,

za dzieci i młodzież o katolickie wychowanie,

za misje,

w naszych codziennych sprawach – a jest ich tak wiele…

codziennie po Mszy św. wieczornej

W kaplicy w Lusinie codziennie o godz. 17.30 od 8.10. 2018 r.

Jak odmawiać Różaniec?

Instrukcja poniżej:

rózaniec 1