Nabożeństwa w naszym kościele w czasie epidemii

wpis w: Z życia Kościoła | 0

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 24.03.2020 r., od dnia 25.03.2020 r. w kościele jednorazowo może przebywać max 5 osób, nie licząc księdza, zakrystianki i organisty.

Msze św. będą odprawiane wg stałego porządku.

Wejście do kościoła przez zakrystię 10 min. przed Mszą św.

Dajmy pierwszeństwo osobom, które zamówiły intencję Mszy św.

Zostaje zawieszona codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu pół godziny przed wieczorną Mszą św.

Zachęcamy, aby parafianie codziennie o 20.30 odmawiali różaniec w swoich rodzinach w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Różaniec odmawiany w tym czasie przed wizerunkiem Matki Bożej Gajowskiej przez kapłana jest transmitowany on-line.

Jutro uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza św. o 18.00 będzie transmitowana w Internecie. Zachęcamy do podjęcia i indywidualnego rozpoczęcia duchowej adopcji dziecka poczętego poprzez odmówienie poniższych modlitw:

Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję. Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu)

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych *Postanawiam mocno i przyrzekam
Że od dnia 25 marca 2020 r.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko* którego imię jedynie Bogu jest wiadome
Aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
Oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą:
– jedna Tajemnica Różańca św.,
– moje dobrowolne postanowienia,
– modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

“Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

Rozpoczęcie Duchowej Adopcji prosimy zgłosić mailowo na adres parafii.