Co to jest sakrament chorych?

– Sakrament chorych jest obrzędem liturgicznym, w którym kapłan poleca osobę chorą Chrystusowi, aby ją podźwignął i zbawił.

 

Czy sakrament chorych jest „ostatnim namaszczeniem”?

 – Nie. Sakrament chorych nie jest „sakramentem umierających”. Przeznaczony jest dla każdego chrześcijanina przeżywającego ciężką chorobę. Może do niego przystąpić również osoba w podeszłym wieku, choćby nie występowały u niej objawy choroby.

 

Jaki jest cel udzielania sakramentu chorych?

– Można wskazać cztery cele tego sakramentu:
1) Umocnienie chorego w znoszeniu cierpienia, podniesienie go na duchu;
2) Zjednoczenie cierpienia osoby chorej z męką Pana Jezusa;
3) Podźwignięcie z choroby;
4) Przygotowanie chorego na śmierć.

 

Jak wygląda obrzęd sakramentu chorych?

 – Istotę sakramentu stanowi namaszczenie chorego na czole i dłoniach poświęconym olejem i modlitwa kapłana: Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. (Amen). Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. (Amen).

 

Co zrobić, żeby przystąpić do sakramentu chorych?

– W przypadku osoby obłożnie chorej wystarczy poprosić (np. telefonicznie) o wizytę kapłana pracującego w parafii zamieszkania. Jeśli osoba pragnąca przyjąć sakrament chorych jest w stanie chodzić, może przystąpić do sakramentu w kościele parafialnym po uprzednim skontaktowaniu się z kapłanem.