Nieznajomość Pisma Świętego…- kilka informacji dla Kręgu Biblijnego

wpis w: Krąg Biblijny | 0

Spełniam to, co mi zostało polecone, posłuszny przykazaniu Chrystusa mówiącego: „Badajcie Pisma” oraz: „Szukajcie, a znajdziecie”; bo nie chcę usłyszeć tego, co On powiedział Żydom: „Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej”. Apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą; otóż ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy i mądrości Bożej. A zatem nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa – takie słowa skierował do nas św. Hieronim, którego kilka dni temu wspominaliśmy w liturgii Kościoła.

Chcemy odpowiedzieć na te słowa zachęty poprzez wspólnotowe czytanie Pisma Świętego i rozważanie Bożego Słowa metodą lectio divina.

Wszystkich, którzy pragną poznawać Boga w Jego Słowie

zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego.

Od kilku miesięcy czytamy i rozważamy Dzieje Apostolskie; poznajemy bliżej postać Św. Pawła. 

Spotkania odbywają się w salce parafialnej w soboty o godz. 16.30.

Terminy najbliższych spotkań: 3, 10, 31 października

                                                       14, 21, 28 listopada

                                                       5 grudnia godz. 16.00