Nowy Arcybiskup Krakowa

wpis w: Z życia Kościoła | 0

jedraszewski

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

8 grudnia 2016 roku

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację

ks. kardynała Stanisława Dziwisza

z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego

i mianował nowym metropolitą krakowskim

księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego.

 

Równocześnie Ojciec Święty zlecił kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi posługę biskupa w charakterze Administratora Apostolskiego Archidiecezji Krakowskiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez następcę.

Kim jest nowy Arcybiskup Krakowski? – dowiec się klikając TUTAJ