Obecni księża pracujący na parafii

PROBOSZCZ

Ks. dr Emil Furtak, wyśw. 21 V 1989, od 2018
tel. kom. 509 724 898

VICE-PROBOSZCZ

Ks. Dominik Oliwa, wyśw. 29 V 2010, od 2015