V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                29 marca 2020 r.

 1. „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w kryciu, odda tobie”. W tym trudnym czasie pandemii kierujemy wyrazy wielkiej wdzięczności do wszystkich, którzy modlą się we własnych izdebkach i w ten sposób wypełniają przykazanie Boga i bliźniego. Zachęcamy do pogłębienia osobistej relacji z Panem Bogiem. Zachęcamy do pogłębionej refleksji nad własnym życiem. Zrezygnujmy z ciągłego słuchania wiadomości na rzecz lektury Pisma św. Niech Słowo Boże będzie dla nas światłem w tym czasie wędrówki przez „ciemną dolinę”, jak mówi psalmista. Proponujemy, aby każdy parafianin przeczytał w swojej izdebce choć jedną ewangelię „od deski do deski”. Jako lekturę proponujemy również list Jana Pawła II o „Różańcu Świętym” z 2002 r. by pogłębić naszą modlitwę różańcową.
 2. Codziennie o 20.30 różaniec odmawiany przed wizerunkiem Matki Bożej Gajowskiej przez kapłana – bez udziału wiernych – w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia, transmitowany on-line na stronie parafialnej. Zachęcamy, aby parafianie w tym samym czasie – w duchowej łączności z kapłanem – odmawiali różaniec w swoich rodzinach.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wszystkie Msze św., będą sprawowane z udziałem max 5 osób, również pogrzebowe, póki jeszcze można je odprawiać. W innych diecezjach i na cmentarzach komunalnych pogrzeby odbywają się bez Mszy św., tylko z modlitwami przy grobie. Prosimy zatem by ściśle przestrzegać limitu 5 osób biorących udział w pogrzebie.
 4. Pierwszeństwo udziału we Mszy św. w kościele mają osoby, które zamówiły intencję. Osoby te, max 5, muszą być punktualnie 10 min. przed Mszą św. przy drzwiach zakrystii w momencie otwarcia kościoła. W razie ich nieobecności do kościoła będą mogły wejść inne osoby wg kolejności przyjścia.
 5. Niedziela, 29.03., Msze święte według stałego porządku. Msza święta o 17.00 transmitowana przez Internet na stronie parafialnej.
 6. Środa, 1.04., po Mszy św. wieczornej modlitwy do MB Gajowskiej z racji pierwszej środy miesiąca.
 7. Czwartek, 2.04., pierwszy czwartek miesiąca. Jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca, po Mszy św. wieczornej modlitwy za kapłanów i o powołania kapłańskie.
 8. Piątek, 3.02., pierwszy piątek miesiąca. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 9. Na stronie internetowej „Mały dekalog spowiedzi podczas epidemii” autorstwa ks. Wojciecha Węgrzyniaka, znanego biblisty i cenionego rekolekcjonisty. Prosimy kierować się tymi wskazówkami. W naszej parafii spowiedź po telefonicznym umówieniu terminu.
 10. Sobota, 4.04., pierwsza sobota miesiąca. Msza św. ku czci MB Gajowskiej i nabożeństwo pierwszo sobotnie o 7.00. Róża św. Faustyny odmawia różaniec prywatnie.
 11. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm tylko na Mszy św. o 17.00, transmitowanej przez Internet. Zmiana tajemnic różańca we własnym zakresie.
 12. Kancelaria nieczynna. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny na numer komórkowy: 509 945 751.
 13. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy podjęli Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i przesłali mailem deklarację. Osoby, które jeszcze tego nie uczyniły, prosimy o przesłanie deklaracji do końca tygodnia, tak byśmy mogli pełną listę przesłać od kurii.
 14. Serdeczny Bóg zapłać kilkunastoosobowej grupie parafian, którzy w tym niełatwym czasie, wzięli na siebie ciężar utrzymania parafii, przelewem składając ofiarę na niedzielną tacę, jak i na spłatę długu za zakup i montaż ogrzewania w kościele w 2018 r. Przypominamy, aby jako tytuł przelewu wpisywać: „Darowizna na cele kultu religijnego-taca” – jeżeli składamy ofiarę w ramach niedzielnej składki lub „Darowizna na cele kultu religijnego-ogrzewanie” – jeżeli składamy ofiarę na spłatę długu.