IV NIEDZIELA WIELKANOCY                                                             22 kwietnia 2018 r.

  1. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Codziennie będziemy prosić o kapłanów z naszej parafii, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech błogosławieństwo nowych powołań spocznie na naszej wspólnocie parafialnej.
  2. Jutro, 23 kwietnia, św. Wojciecha. W środę – święto św. Marka, Ewangelisty.
  3. W sobotę, 28 kwietnia, wspominamy w Liturgii św. Joannę Berettę Molla, Patronkę Róży której zelatorkami są panie Beata Nowak i Janina Piszczek. Msza św. w intencji tej Róży w niedzielę o 7.30.
  4. W środę, 2 maja, podobnie jak w ub. roku przyjdzie do nas ok. 18.30 jedna grupa pielgrzymki diecezji Bielsko-Żywieckiej do Łagiewnik. W pielgrzymce bierze udział 1700 osób. Zostaliśmy poproszeni jako wspólnota MB Gajowskiej o przyjęcie grupy św. Matki Teresy w liczbie 190 osób czyli tyle samo co w ubiegłym roku. W tej grupie jest 3 księży, 6 kleryków, 6 sióstr zakonnych. Pielgrzymi przenocują u nas, aby we czwartek, 3 maja o g. 8. 30 spotkać się na modlitwie w naszej świątyni przed dalszą drogą do celu. W zeszłym roku pielgrzymi nocowali w 45 domach. Postarajmy się przyjąć utrudzonych ludzi w naszych rodzinach na tę jedną noc. Będzie to w roku jubileuszu odzyskania niepodległości i beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej nazywanej krakowską Matką Teresą piękny czyn miłosierdzia. Dobro zawsze przynosi dobre owoce. Prosimy o zgłaszanie się w zakrystii.
  5. W ostatnich miesiącach była pozorna cisza o planowanych pracach przy kościele. W rzeczywistości trwa batalia o pozwolenia i pieniądze. Od ub. roku (13 lutego 2017 r.) parafianie z Kręgu Rodzin złożyli do LGD w Mogilanach wniosek w imieniu parafii, który został pozytywnie rozpatrzony. Następnie dokumenty poszły do urzędów Administracji Samorządowej, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego. W minionym tygodniu (16 kwietnia 2018 r.) mieliśmy wizytację z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Chodzi o teren na południe od kościoła w stronę kaplicy nad stawem. Teren został oczyszczony i uporządkowany. Czekamy na pozwolenie usunięcia kilku drzew. Wygląda na to, że jesteśmy coraz bliżej realizacji projektu który nazwaliśmy ŚCIEŻKI MARYJNE. Apelujemy, żeby nie wyrzucać na tym terenie śmieci, ani nie przywozić gruzu.
  6. Drugi temat dotyczy odrestaurowania groty i kaplicy bocznej. Temat został już opracowany w r. 2014 przez państwa Kusiów z Lusiny i panie Katarzynę Lorek i Marię Filipowicz z Krakowa. W grudniu 2017 r. został złożony wniosek o dotację na ten cel. W tym temacie sprawdziły się parafianki, których determinacja zaowocowała przyznaniem nam w tym roku na ten konkretny cel 20 000,00 zł. Odpowiednią umowę 5 kwietnia 2018 r. ks. proboszcz podpisał z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Program został skalkulowany na 53.844,59 zł. Na ten cel planujemy zorganizowanie zbiórki pieniężnej przy kościele w połowie maja. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę.
  7. Proponujemy nabycie za 2 zł. Gazety pt. „ChiT” poświęconą nowej błogosławionej: Hannie Chrzanowskiej. Warto i trzeba lepiej poznać krakowską Matkę Teresę, jej życie i dzieło.