Piąte przykazanie kościelne: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”

wpis w: Ogólne, Z życia Kościoła | 0

Każda Parafia oprócz wymiaru duchowego ma również wymiar materialny. Wierni gromadzą się w wybudowanych często z wielkim trudem i przez wieki ozdabianych kościołach i kaplicach. Do dóbr doczesnych parafii zalicza się też cmentarz, plebania, sale dla grup duszpasterskich, czy zabudowania gospodarcze. Wszystkie one służą wspólnocie: dzięki nim mamy gdzie się modlić, czy gromadzić na różnego rodzaju spotkania. Dobra te wymagają jednak ciągłej troski. Dlatego piąte przykazanie kościelne przypomina, że obowiązkiem katolika jest „troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”.

W historii Kościoła owa troska o wspólnotę dokonywała się w różny sposób i zależała od sposobu organizacji społeczeństwa. Przez stulecia (od średniowiecza aż po XIX wiek) stosowano dziesięcinę, czyli oddawanie na potrzeby Kościoła dziesiątej części dochodu; w niektórych krajach stosuje się tzw. podatek kościelny, który płaci każdy, kto deklaruje się jako wierzący; w Polsce byt parafii uzależniony jest od ofiar, składanych przez wiernych przy różnych okazjach. Ważne jest jedno: poczucie odpowiedzialności za wspólnotę, do której należę. Podobnie jak dorośli członkowie rodziny troszczą się o byt wszystkich jej członków, tak również każdy katolik ma obowiązek łożyć na rzecz wspólnoty Kościoła.

Przykazanie nie precyzuje dokładnie, jakie są to potrzeby. Najczęściej myślimy o aspekcie finansowym, czyli ofiarach pieniężnych składanych „na tacę”. W naszej parafii ofiary na potrzeby naszej wspólnoty są podzielone na kilka części:

1- zbiórka w dzień odpustu i ofiary składane w kopertach, lub wpłacane na konto parafialne. Te darowizny przeznaczone są obecnie na prace przy kościele: odwodnienie i elewacja. Tymi pieniędzmi zarządza Rada Parafialna informując co kilka miesięcy, -ostatnio 7 stycznia – w specjalnym komunikacie, który jest odczytywany na mszach św. jako jedno z ogłoszeń parafialnych.

2-ofiary składane w czasie mszy św. na tacę. Te ofiary przeznaczone są na utrzymanie parafii, diecezji i Kościoła. Parafia to kościół, plebania z salką katechetyczną. Niektóre wydatki z tacy: ►zakupy rzeczowe do kościoła .)- 15.953,85 (nagłośnienie-14 tys; ►do sprawowania kultu-7.112,35; ►prąd w kościele 4,174,52; ►kancelaria-950,90; ►opłaty pocztowe 303,31; ►prąd w kaplicy w Lusinie 592,07, ►telefon i Internet-1.743,93; ►wynagrodzenie za pracę-72.322,00; ►darowizny 23.605,79; ►ubezpieczenie od różnych zdarzeń kościoła, i budynków parafialnych-1.288,00; ►Na Seminarium-2474, ►UPJPII-1291, ►na Kurię-1183. Składki na konkretny cel: 1.I►na Centrum JPII; 6.I►na misje, 2.II►na zakony kontemplacyjne, I niedz. W. Postu ►na Centrum JPII, W.Piątek ►na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie i pomoc tamtejszym chrześcijanom, Poniedziałek Wielkanocny►-na UPJPII, Niedz. Mił. Bożego ►na Caritas, Boże Ciało ►na bud. sakralne, 29.VI ►na świętopietrze, czyli potrzeby Stolicy Apostolskiej, 18.X ►na misje, Pasterka ►na Fundusz Obrony Życia SOS, 26.XII ►na UPJPII, w dwie niedziela ►na organizację Św. Dni Młodz.2016.

3-Pieniądze „z tacy” nie są to – jak niesłusznie wielu uważa – pieniądze „dla księdza”. Na osobiste utrzymanie kapłanów składają się ofiary złożone z racji sprawowanych przez nich ►Mszy świętych (tzw. „intencje mszalne”) oraz np. ofiary, składane z okazji ►ślubu, ►chrztu, ►pogrzebu, czy ►kolędy o czym była mowa przy podsumowaniu wizyty kolędowej. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, że „wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiana Msza święta, przyczyniają się do dobra Kościoła, oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy” (KPK kan. 946).
Piąte przykazanie kościelne ma jednak nie tylko aspekt finansowy. Dbałość o potrzeby Kościoła może być bowiem wyrażona poprzez ofiarowanie własnej pracy przy budowie czy remoncie świątyni. Można służyć swoim doświadczeniem czy radą, np. w kwestiach ekonomicznych czy prawnych. Piąte Przykazanie kościelne realizują także ci, którzy obejmują opieką duchową i materialną rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji, a takich w każdej parafii nie brakuje. Gorliwa modlitwa to też jeden z aspektów troski o Kościół.

4-TO CMENTARZ: zbiórka 1 listopada na cmentarzu jest przeznaczona na inwestycje na cmentarzu parafialnym i jest prowadzona przez Radę Parafialną. W ub. roku był to ►dzwon. Na ten rok jeśli starczy pieniędzy będzie to ►ścieżka między sektorami A1 i A2. Z opłat za miejsce grobowe: ►wywóz śmieci -12.096,00; ►malowanie kaplicy i ubikacji -7550,00; ►demontaż ogrodzenia, wycinka drzew i gałęzi, sprzątanie-4.500,00; ►kosiarka Still- 1.436,00; ►ZUS i US pracowników 1 383,00, ►oznakowanie sektorów-1.000,00; ►prąd-691,19; ►ścieżka między sektorami B1 i B2-2.460,00; ►utrzymanie bazy danych cmentarza na serwerze.

 Zapamiętajmy: (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1254 § 2). Posiadanie dóbr doczesnych przez Kościół ma na celu „organizowanie kultu Bożego, zapewnienie godziwego utrzymania duchowieństwa oraz innych pracowników kościelnych, prowadzenie dzieł apostolatu i miłości”