Projekt „Maryjny gaj”. Strefa modlitwy, ciszy i medytacji

wpis w: Z życia parafii | 0

I etap projektu „Ścieżki maryjne”

W ubiegły wtorek (17.07.2018) zakończyła się, uzyskaniem pozytywnej opinii, wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 10-cio miesięczna epopeja członków grupy Domowego Kościoła prowadzonej przez ks. Dominika, którzy podjęli wyzwanie zagospodarowania parafialnego parku, który jak wiemy, wraz z kościołem wpisany jest na listę zabytków.

Aby uzyskać to pozwolenie zostały wykonane następujące prace:

 1. Oczyszczenie terenu lasu tak, aby było możliwe wykonanie inwentaryzacji drzewostanu.
 2. Wykonanie mapy geodezyjnej terenu wraz z szczegółową inwentaryzacją wszystkich drzew (lokalizacja drzew)
 3. Uzyskanie pozwolenia w Urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wycięcie starych i połamanych drzew.
 4. Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu.
 5. Wykonanie projektu architektonicznego, projektu zieleni, ścieżek wraz z elementami małej architektury.

Przy okazji

 1. Strażacy z OSP Mogilany wykonali gigantyczną pracę wycięcia i usunięcia wszystkich połamanych i spróchniałych drzew, za co im serdecznie dziękujemy.
 2. Oczyszczono staw z połamanych drzew, gałęzi, liści i błota. Staw został całkowicie osuszony. Teraz jest nawadniany.
 3. Rozebrano pozostałości stajni, które groziły zawalaniem.
 4. Nawieziono świeżej ziemi i wyplantowano teren.

Następne kroki

 1. Kontynuacja rekultywacji i wyrównania terenu poniżej kościoła, wokół groty i stawu.
 2. Koszenie terenu by ponownie nie zarósł.

Powyższe działania mają na celu uzupełnienie dokumentacji o dofinansowanie kwotą 70 tys., budowy ścieżek, złożonej kilka miesięcy temu do Lokalnej Grupy Działania „Blisko Krakowa”. Uzyskane dofinansowanie będzie wypłacone po zakończeniu prac.

Koszt dotychczasowych prac wyniósł ponad 30 tys. i został sfinansowany ze środków osób prywatnych, bez wkładu finansowego parafii. Przez kilka sobót grupa osób pracowała fizycznie przy oczyszczaniu lasu.

Swój wkład ma również Gmina Mogilany, bowiem część parku położona jest na działce gminnej.

Zostały już złożone dokumenty do Starostwa w celu uzyskania pozwolenia budowlanego na zaplanowane prace. Istnieje szansa, że realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu br.

Należy podkreślić, że projekt obejmuje teren od dolnego parkingu do jeziorka. Pozostała część parku stanowi wyzwanie na przyszłość, ale już dziś trzeba myśleć o poszukiwaniu środków na jej rewitalizację. Bardzo serdecznie zachęcamy do włączania się, czy to koncepcyjnie czy to finansowo, w ten wielki projekt stworzenia w naszym parafialny parku strefy modlitwy, ciszy i medytacji.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU – ŚCIEŻKI MARYJNE- POBIERZ PDF