Przygotowanie do bierzmowania

Wypłyń na głębie!– to wezwanie wypowiedziane u brzegów Jeziora Galilejskiego przez Pana Jezusa miało sens praktyczny – była to propozycja, aby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy: było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył: „Panie, (…) na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5, 5).

Wszystkich, którzy pragną wypełnić te słowa Pana Jezusa i pogłębić swoją relacje do Niego poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkania formacyjne. Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do młodzieży z klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

Poniżej harmonogram spotkań formacyjnych w roku 2022/23 oraz zasady przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii:

KLASA VII

 1. 29.09., czwartek, 18.00 – Msza św. na rozpoczęcie roku formacji – po Mszy spotkanie z kandydatami i ich rodzicami

 2. 13.10., czwartek, 16.30 – „Jezus mnie kocha i z miłości oddaje swoje życie”

 3. 17.11., czwartek, 16.30 – „Jezus zmartwychwstaje dla mnie

 4. 15.12., czwartek, 16.30 – „Jezus zakłada swój Kościół”

 5. 12.01., czwartek, 16.30 – „Kościół katolicki moją drogą do zbawienia”

 6. 16.02., czwartek, 16.30 – „Grzech odrzuceniem miłości”

 7. 09.03, czwartek, 16.30 – „Grzech mnie niszczy i zabija”

 8. 13.04., czwartek, 16.30 – „Pan Bóg jest miłosierny”

 9. 11.05., czwartek,16.30 – „Moje miejsce w Kościele”

 10. 15.06., czwartek, 16.30 – podsumowanie roku

KLASA VIII

 1. 29.09.,czwartek, 18.00 – Msza św. na rozpoczęcie roku formacji – po Mszy św. spotkanie z kandydatami i ich rodzicami

 2. 13.10., czwartek, 18.45 – „Sakramenty w służbie Kościoła – wspólnoty”

 3. 17.11., czwartek, 18.45 – „Eucharystia prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa”

 4. 15.12., czwartek, 18.45 – „Uczestniczę Liturgii Słowa”

 5. 12.01., czwartek, 18.30 – „Uczestniczę w Liturgii Eucharystycznej”

 6. 16.02., czwartek, 18.30 – „Ustanowienie i znaczenie sakramentu bierzmowania”

 7. 09.03., czwartek,18.30 – „Chcę otrzymać Ducha Św. i Jego dary”

 8. 13.04., czwartek, 18.30 – „Liturgia sakramentu bierzmowania

 9. 24, 25, 27.04., poniedziałek, wtorek, czwartek – egzamin

 10. 11.05., czwartek, 18.45 – „Sakrament bierzmowania zobowiązuje mnie do świadectwa”

 11. 13, 15.06, wtorek, czwartek – próby

 12. 16.06, piątek, 17.00 – 17.50 – spowiedź święta

 13. 17.06., sobota, 11.00 – BIERZMOWANIE