Przygotowanie do bierzmowania

Wypłyń na głębie!– to wezwanie wypowiedziane u brzegów Jeziora Galilejskiego przez Pana Jezusa miało sens praktyczny – była to propozycja, aby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy: było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył: „Panie, (…) na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5, 5).

Wszystkich, którzy pragną wypełnić te słowa Pana Jezusa i pogłębić swoją relacje do Niego poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkania formacyjne. Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do młodzieży z klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz z klas I szkół ponadpodstawowych. 

Poniżej harmonogram spotkań formacyjnych w roku 2020/21.

Informacje dla kandydatów do bierzmowania z klasy VIII

09.06., 20.30 – Różaniec przy grocie i zawierzenie się Matce Bożej 

10.06., 18.30 – I próba, modlitwa przed Najświętszym Sakramentem 

11.06., 18.00 – Msza św. z Uroczystości NSPJ, Akt poświęcenia się Bożemu Sercu, II próba

12.06., 9.00 – Spowiedź Święta 

13.06, 17.00 – Msza św. z sakramentem bierzmowania 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWNIA Z KLASY VII

Spotkanie podsumowujące przygotowanie do bierzmowania w klasie VII odbędzie się 10 czerwca (czwartek) o 16.30 w kościele.