Przygotowanie do bierzmowania

Wypłyń na głębie!– to wezwanie wypowiedziane u brzegów Jeziora Galilejskiego przez Pana Jezusa miało sens praktyczny – była to propozycja, aby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy: było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył: „Panie, (…) na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5, 5).

Wszystkich, którzy pragną wypełnić te słowa Pana Jezusa i pogłębić swoją relacje do Niego poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkania formacyjne. Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do młodzieży z klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz z klas I szkół ponadpodstawowych. 

Poniżej harmonogram spotkań formacyjnych w roku 2020/21.

Z racji na ograniczenia sanitarne przygotowanie kandydatów do bierzmowania z klas VII i VIII jest  kontynuowane on-line. Terminy spotkań według powyższego harmonogramu.