• Ks. dr Emil Furtak, proboszcz (12) 270-15-47, tel. kom. 509 724 898
 • Janina Piszczek – przewodnicząca Rady 695 886 231
 • Jan Marek – z-ca przewodniczącego 664 117 148
 • Anna Wojtyczek – sekretarz 791 428 808
 • Zdzisław Zgraja – skarbnik 507 065 412
 • Beata Nowak 792 656 169
 • Jan Szerszeń 505 144 776
 • Bolesław Tylek 512 810 951
 • Piotr Sarna (12) 270 84 70
 • Jan Wątor (12) 270 13 48
 • Maria Wątor (12) 270 13 48
 • Bogusław Przetocki (12) 270 82 81
 • Władysław Sitko