Sakrament małżeństwa

Informacje praktyczne

Ślub w naszym kościele mogą zawrzeć pary, gdy narzeczona lub narzeczony rzeczywiście mieszkają (a nie są tylko zameldowani) na terenie parafii w Gaju. W innych przypadkach ślub możliwy jest za zgodą proboszcza.

Śluby odbywają się zasadniczo w soboty o 14.00 lub o 15.30. W pierwsze soboty miesiąca o 13.00.

W innych terminach tylko za zgodą proboszcza. Przy rezerwacji terminu składana jest ofiara na kościół w kwocie 200.00 zł. i ustalany jest wstępnie termin spotkania na spisanie protokołu, nie wcześniej niż 6 m-cy i nie później niż 3 m-ce przed datą ślubu.

Najważniejszym dokumentem jest metryka chrztu, wydana z adnotacją, że przeznaczona jest do zawarcia sakramentu małżeństwa i nie wcześniej, niż 6 m-cy przed datą spisania protokołu przedślubnego.

Pozostałe dokumenty i dane, które należy przygotować do spisania protokołu:

– aktualny dowód osobisty

– zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

– indeksy z religii lub świadectwo ukończenia szkoły z zapisem o uczęszczaniu na religię

– zaświadczenie o odbytych katechezach dla narzeczonych oraz spotkaniach w poradni

– data I Komunii św.

– dane świadków: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,

– fotokopia licencji fotografa i kamerzysty na wykonywanie zdjęć i kręcenie filmów w obiektach sakralnych. Użycie drona na terenie parafialnym wymaga zgody proboszcza.

Dekorację kościoła przygotowuje tylko i wyłącznie osoba autoryzowana przez proboszcza.

Nie później niż miesiąc przed datą ślubu narzeczeni kontaktują się z panem organistą, który ma wyłączność na wykonywanie oprawy muzycznej podczas nabożeństw w kościele Narodzenia NMP w Gaju. Zamówione usługi są płatne wg stawek pana organisty. Za zgodą pana organisty i po zapłaceniu odstępnego, istnieje możliwość zaproszenia innego organisty.

Nie później niż tydzień przed datą ślubu w kancelarii parafialnej odbywa się ostatnie spotkanie, na którym sprawdzane są wszystkie dokumenty i omawiana jest liturgia sakramentu małżeństwa. Na tym spotkaniu narzeczeni składają ofiarę na utrzymanie księży pracujących w parafii w Gaju. Ofiara na utrzymanie księży jest składana również wtedy, gdy ceremonii będzie przewodniczył inny duchowny. Kwota ofiary jest jawna i zostanie opublikowana na stronie internetowej parafii.

Przy wyjściu z kościoła para młodych może być obsypana pieniędzmi lub słodyczami. Zabronione jest obsypywanie ryżem lub konfetti ze sztucznych materiałów.

Składka w czasie Mszy św. ślubnej przeznaczona jest na dzieła miłosierdzia prowadzone przez parafię. Jest to wyraz dzielenia się radością i weselem Państwa Młodych i ich Gości z potrzebującymi.

Obrzęd Sakramentu Małżeństwa

Po homilii wszyscy wstają, a narzeczem zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem. Kapłan mówi do narzeczonych:

Celebrans: N. i N, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia.

N. i N., czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?

Narzeczeni: Chcemy.

Celebrans: Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?

Narzeczeni: Chcemy.

Następne pytanie można opuścić, jeżeli przemawiają za tym okoliczności, np. starszy wiek narzeczonych.

Celebrans: Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Narzeczeni: Chcemy.

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Celebrans: Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.

Wszyscy stojąc śpiewają hymn do Ducha Świętego.

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz.
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Celebrans: Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej.

Narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie. Kapłan wiąże je końcem stuły.

Narzeczony powtarza za kapłanem:

Ja N., biorę Ciebie, N., za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i Wszyscy Święci.

Następnie powtarza narzeczona:

Ja, N. biorę Ciebie, N., za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i Wszyscy Święci.

POTWIERDZENIE MAŁŻEŃSTWA

Celebrans: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OBRĄCZEK

Celebrans: Pobłogosław, Boże, te obrączki, które poświęcamy + w Twoim imieniu; Spraw, aby ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

NAŁOŻENIE OBRĄCZEK

Celebrans: Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.

Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej, mówiąc:

N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Także żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę przeznaczoną dla niego, mówiąc:

N. przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.