Sprawozdanie finansowe Rady Parafialnej za 2015 r.

wpis w: Rada Parafialna 2016 | 0

Sprawozdanie z prac przeprowadzonych przy kościele oraz cmentarzu w parafii NNMP w Gaju w 2015 r.

W ubiegłym roku przeprowadzono w naszej parafii kilka większych inwestycji.

Na przełomie kwietnia i maja ukończono prace nad drenażem wokół kościoła, którą zaczęto jesienią 2014 roku, pozwoliło to w lipcu wykonać podłoże pod drogę procesyjną. Prace te wykonano pod nadzorem archeologicznym.

Jedną z większych inwestycji ubiegłego roku, którą udało się wykonać dzięki hojności parafian było odnowienie tynków elewacji kościoła po stronie południowej. Prace I etapu trwały od maja do sierpnia. W tym samym czasie wykonano również badania mykologiczne ścian kościoła.

Po zakończeniu tych prac na przełomie lipca i sierpnia wykonano nowe schody i chodnik prowadzący do kaplicy. Nadzór nad tymi wszystkimi pracami z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sprawowali Państwo Aleksandra i Bernard Kuś.

W lipcu wykonano na terenie starej plebani nową toaletę.

A w sierpniu gabloty na ogłoszenia parafialne, usytuowane na placu przy kościele naprzeciwko wejścia głównego.

Wszystkie te prace zostały finansowane ze zbiórek pieniędzy przeprowadzonych w ubiegłym roku w kwietniu, czerwcu i wrześniu. Zbiórka listopadowa na cmentarzu pozwoliła na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem nowego chodnika w sektorze A1 i A2. Wszystkie informacje co do szczegółów wydatków na te prace zawarte są w komunikatach Rady Parafialnej.

W tym roku planowane są prace II etapu remontu elewacji kościoła od strony północnej, a także wykonanie na cmentarzu nowego chodnika w alejkach B1 i B2.  Rada Parafialna będzie zbierać w tym roku ofiary na te cele w kilku zbiórkach.

Z serca składamy wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.