Wspieramy eksploatację ambulansu w Kiabakari

wpis w: Kiabakari | 0

Zakup ambulansu stanowi kolejny etap rozwoju ośrodka zdrowia działającego od 2007 przy misji w Kiabakari. Konsekwentnie rozwijany, stał się jedną z lepszych placówek ochrony zdrowia w województwie. Posiada laboratorium diagnostyczne, aptekę, ambulatorium, sale hospitalizacyjne dla dzieci i dorosłych, oddział intensywnej opieki dla matki i dziecka po porodzie, salę porodową, gabinet przeciw gruźliczy. Na terenie ośrodka działa poradnia matki i dziecka oraz punkt szczepień.

W listopadzie 2016 r. została oddana nowoczesna klinika okulistyczno-stomatologiczna wybudowana w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Polska Pomoc Rozwojowa 2017.

Tak w ośrodku zdrowia, jak i w klinice okulistyczno-stomatologicznej pracują wolontariusze, głównie z Polski, jak również z innych krajów Europy.

Kiabakari liczy obecnie 30 tys. osób, a wokół Kiabakari w promieniu do 20 km jest 16 wiosek. Chore dzieci, osoby w podeszłym wieku, niedożywione kobiety w ciąży, ze względu na brak własnego transportu, mają ogromne kłopoty z dotarciem do ośrodka. Oprócz mieszkańców, opieki medycznej potrzebują poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, których jest bardzo dużo, a najbliższy szpital oddalony jest o 30 km.

MIVA POLSKA, wspierająca zakup środków transportu dla misjonarzy, przy niewielkim wsparciu CARITAS POLSKA sfinansowała 2/3 kosztów ambulansu. Fundacja „Kiabakari”, organizując zbiórki przy współpracy przyjaciół, zebrała 1/3 kosztów jako wkład własny w kwocie 80 tys. zł.

W dniu 19 kwietnia 2018r ambulans z portu w Antwerpii wyruszył w drogę do Tanzanii, na statku o nazwie Grand Orion. W połowie maja Grand Orion dopłynął do portu w Dar es Salaam. Ks. Wojciech Kościelniak rozpoczął drogę przez mękę, aby załatwić formalności celne. Po kilku dniach rozmów i wyjaśnień, po opłaceniu należności celno-podatkowych, rejestracji pojazdu, ubezpieczeniu i po odpowiednim oznakowaniu, ambulans kierowany przez ks. Wojciecha wyruszył w ostatni, 1300 km etap podróży do Kiabakari po słabej jakości tanzańskich drogach.

Poza pracą interwencyjną w terenie, ambulans służył jako klinika wyjazdowa do okolicznych wiosek, gdzie do tej pory nie docierała pomoc medyczna. Możliwość przebadania pacjentów na miejscu i ocena stanu ich zdrowia, pozwala racjonalnie gospodarować posiadanymi środkami. Planowane są również szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia i instruktaże dla kobiet.

Efektywne wykorzystanie ambulansu, jego sukcesywne doposażanie i zaopatrywanie w środki medyczne, to kolejne wyzwanie stojące przed Fundacją. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na pokrycie kosztów eksploatacji ambulansu.