Wyjście do kina

wpis w: Liturgiczna Służba Ołtarza | 0
Ministranci z naszej parafii wiedzą jak spędzać wolny czas. Przedpołudniowy czas w ubiegłą sobotę
(23.11.2013) został wypełniony małą wycieczką, której głównym punktem było odwiedzenie kina.
Grupa jedenastu ministrantów wraz z opiekunem wybrała się na seans pt. „Klopsiki
kontratakują”. Śmiechu było co nie miara – a przecież śmiech to zdrowie. Kinowe przedpołudnie
zakończyło się w godzinach popołudniowych (ok. 14:00). Wyjście do kina oraz inne atrakcje to
swoistego rodzaju nagroda dla chłopców służących przy Ołtarzu – jest to służba wyjątkowa i
niepowtarzalna, bo naszym generałem jest sam Jezus Chrystus!

 

IMAG0122