X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

wpis w: Z życia Kościoła | 0

W niedzielę 28 października 2018 roku będziemy przeżywać

X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

Tematem wiodącym tegorocznego Dnia Solidarności jest aktualna sytuacja chrześcijan w Pakistanie.

Powstały w 1947 roku jako państwo świeckie, Pakistan powoli stał się republiką islamską. Teraz kraj zamieszkiwany jest przez ponad 190 milionów osób, z których tylko ok. 4 milionów to chrześcijanie. Około 3 miliony Pakistańczyków deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego, liczącego dwie archidiecezje i pięć diecezji.

W poufnym raporcie grupy obrońców praw człowieka wysłanym do ACN opisano, jak „chrześcijanie żyją w ciągłym zagrożeniu ze strony ekstremistów wywołujących fale religijnej nietolerancji i przemocy”. Podkreślono w nim rosnące trendy w kierunku przymusowego nawracania chrześcijańskich kobiet, między innymi za pomocą gwałtów na nieletnich dziewczętach, które zmusza się do poślubiania muzułmanów.

Raporty wskazują również na wzrost dyskryminacji w miejscach pracy, gdzie powszechne jest stosowanie środków nacisku w celu wymuszenia przyjęcia islamu. Zatrudniani do wykonywania takich zajęć jak sprzątanie i praca w cegielniach i fabrykach, chrześcijanie, określani potocznie mianem „chuhra” oznaczającym brudne stworzenie, padają ofiarą powszechnej dyskryminacji.

W związku z ciężką sytuacją chrześcijan w Pakistanie, Polska Sekcja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje w najbliższą niedzielę X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

WIĘCEJ O SYTUACJI W PAKISTANIE

ORAZ FORMACH POMOCY PRZEŚLADOWANYM CHRZEŚCIJANOM

MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE: