Życzenia wielkanocne 2017

wpis w: Z życia Kościoła | 0

 


Wielkanoc 2017 r.

„I mówili między sobą:

czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał

z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał ?”.

(Łk 24, 32)

Drodzy Parafianie!

W każdej Eucharystii Zmartwychwstały Chrystus dołącza się do swoich uczniów, wyjaśnia im sens wydarzeń, pozwala rozpoznać swoją obecność a serce zapala nową miłością.

Eucharystia jest misją – ruchem od zjednoczenia do posługiwania, do dzielenia się Orędziem Zmartwychwstania. Realizując więc swoje powołanie, w Poranek Wielkanocny, wróćmy do naszych miejsc skąd wyszliśmy i opowiadajmy wszystkim, że nie ma się czego bać, że On zmartwychwstał, zmartwychwstał naprawdę.

Na ten czas dzielenia się z braćmi słowem o Zmartwychwstałym życzymy, aby światło łaski naszego Zbawiciela napełniało Wasze serca i domy darem radości i pokoju.

Niech Zmartwychwstały Pan pomaga pokonywać trudności i zniechęcenia dnia codziennego. 

Ks. Proboszcz i Ks. Dominik