Życzenia wielkanocne 2018

wpis w: Z życia parafii | 0

Drodzy Parafianie! Czciciele Matki Bożej Gajowskiej!

Jednym w świadków Zmartwychwstałego Pana jest św. Paweł.

Jego doświadczenie spotkania z Chrystusem pod Damaszkiem zostało wyrażone w słowach Listu do Koryntian:

„Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem (…),

 że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia (…)

 i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu” (1 Kor 15,3)

Są to słowa kerygmatu czyli pierwszego wyznania wiary w Zmartwychwstałego Pana.

Słowa te stają się ciągle dla Nas zadaniem i wezwaniem do

przekazywania tego co przyjęliśmy na początku.

Mają charakter misyjny!

Dlatego Wszystkim Wam, Parafianom, a jednocześnie Uczniom Chrystusa

życzymy

sił i odwagi w ogłaszaniu całemu światu prawdy o Zmartwychwstaniu;

głębokiej radości płynącej z dzielenia się wydarzeniami paschalnymi, które stały się naszym udziałem

Niech Ten, którego rozpoznajemy przy łamaniu chleba napełnia nasze serca miłością

oraz wszelkimi łaskami na drodze do naszego zmartwychwstania.

Szczęść Boże!

ks. Proboszcz i ks. Dominik