Życzenia wielkanocne

wpis w: Ogólne | 0

Wielkanoc 2016 r.

                                                               „I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy

               rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał ?”

(Łk 24, 32)

W każdej Eucharystii Zmartwychwstały Chrystus dołącza się do swoich uczniów, wyjaśnia im sens wydarzeń, pozwala rozpoznać swoją obecność a serce zapala nową miłością.
Eucharystia jest misją – ruchem od zjednoczenia do posługiwania, do dzielenia się Orędziem Zmartwychwstania. Realizując więc swoje powołanie, w Poranek Wielkanocny, wróćmy do naszych miejsc skąd wyszliśmy i opowiadajmy wszystkim, że nie ma się czego bać, że On zmartwychwstał, zmartwychwstał naprawdę.

Na ten czas dzielenia się z w swoich rodzinach i wspólnotach słowem o Zmartwychwstałym życzymy,

aby światło łaski naszego Zbawiciela napełniało Wasze serca darem radości i pokoju.

Niech Zmartwychwstały Pan pomaga pokonywać trudności i zniechęcenia dnia codziennego i umacnia swoją łaską.

Ks. Proboszcz i ks. Dominik