INFORMACJA KANCELARII KURII METROPOLITALNEJ

”Wzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka
Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych
Kryształ Soli oraz konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego
dla osób działających na rzecz dobra innych Amicus Hominum. Przyznawane
tytuły stanowią formę podziękowania dla społecznych liderów i osób, dzięki
którym upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia
i poświęcenia dla potrzebujących. W sytuacji związanej ze stanem epidemii
takich postaw tym bardziej nie brakuje, dlatego serdecznie zachęcamy do
zgłaszania kandydatów do nagród.
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych w wymienionych
konkursach mija 31 lipca br. Szczegóły oraz wzór zgłoszenia zostały
udostępnione na stronie internetowej: www.malopolska.pl/ngo.”

Kancelaria Kurii Metropolitalnej