Płyta Chłopięcego Chóru Archikatedry Łódzkiej Pueri Cantores Sancti Stanislai

Chłopięcy Chór Archikatedry Łódzkiej Pueri Cantores Sancti Stanislai powstał w 2015 roku z inicjatywy abp Marka Jędraszewskiego. Uroczysta inauguracja miała miejsce w Archikatedrze Łódzkiej w święto jej patrona (i Chóru także), św. Stanisława Kostki, we wrześniu 2016 roku. Wówczas to, prawie rocznej pracy, do Chóru zostało przyjętych 12 chłopców. Od 2017 roku Chór należy do Polskiej Federacji Pueri Cantores. Głównym celem istnienia chóru jest śpiewanie w czasie liturgii, a przez to formacja młodych śpiewaków. Oprócz tego zespół koncertuje w łódzkich parafiach, bierze udział w krajowych kongresach PFPC, a w każde wakacje organizuje Letnie Warsztaty Chóralne oraz – już bardziej rekreacyjnie – spotkania całych rodzin chórzystów. Odbywające się dwa razy w tygodniu próby obejmują emisję głosu, solfeż i śpiew zespołowy. Dużą część repertuaru stanowi śpiew gregoriański, oprócz tego zespół wykonuje utwory liturgiczne dwu i trzygłosowe. Główny trzon zespołu stanowią chłopcy ze szkół podstawowych Łodzi, którzy po rocznym przygotowaniu zostają uroczyście przyjęci do Chóru. Założycielem i dyrygentem zespołu jest ks. Piotr Przybysz.

 

Płytę można nabyć w zakrystii.

Poniżej prezentujemy jeden z utworów zamieszczonych na płycie zatytułowany Anima Christi: