Róża V Świętej Siostry Faustyny

Róża została założona w maju 1995 r. przez młode kobiety z Lusiny. Inspiracją do powstania Róży było pragnienie oddania swoich dzieci w opiekę Matki  Bożej poprzez codzienne odmawiania modlitwy różańcowej.

Róża składa się z samych kobiet. Skład Róży w czasie jej trwania zmieniał się. Dwie członkinie zmarły, a dwie zrezygnowały. Ich miejsce zajęły cztery nowe osoby chętne do modlitwy różańcowej.

Dniem patronalnym jest 5 października – dzień śmierci Siostry Faustyny, patronki Róży. W tym dniu wszystkie członkinie Róży starają się  uczestniczyć w zamówionej mszy świętej. 

W maju 2020 r. Róża obchodziła 25-lecie istnienia. Z tej okazji do kościoła w Gaju została ufundowana srebrna róża jako wotum wdzięczność Matce Bożej Gajowskiej.

Zelatorką od początku istnienia Róży jest Maria Kamińska, a Jej zastępczynią Danuta Jaworska.