Róża I Matki Bożej Gajowskiej

Koło Żywego Różańca im. Matki Bożej Gajowskiej powstało 26 listopada 1995 r. Inicjatywa powołania Koła związana jest z wizytacją parafii przez ks. bp Jana Szkodonia oraz peregrynacją figury Matki Bożej Fatimskiej w polskich parafiach.

Róża działa w czterech grupach i w każdej z nich jest jedna osoba odpowiedzialna za zmianę tajemnic . W ciągu dwudziestu pięciu lat istnienia Róży, z powodu zmiany adresu trzy osoby odeszły, a pięć członkiń zmarło.

Święto patronalne przypada na dzień odpustu w naszej parafii czyli 8 września.

Jako wotum wdzięczności dla Matki Bożej Gajowskiej z okazji 25 rocznicy istnienia Róży została ufundowana srebrna róża .

Członkini Róży Pani Maria Wątor od kilkunastu lat animuje różaniec w każdą niedzielę przed Mszą św. o 9.30 oraz w pierwsze środy miesiąca, w czasie których odprawiane jest nabożeństwo do Matki Bożej Gajowskiej . Co najmniej raz w roku Pani Maria organizuje pielgrzymkę do sanktuariów w Polsce w której uczestniczą osoby z naszej parafii .

Od początku istnienia Róży jej zelatorką jest Pani Helena Rychlicka .