III NIEDZIELA ZWYKŁA 24 stycznia 2021 r.

  1. Dziś przypada, ustanowiona przez papieża Franciszka, Niedziela Słowa Bożego. Zachęcamy do lektury Pisma św.
  2. Poniedziałek, 25.01., święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
  3. Przyjmującym Komunię św. na rękę przypominamy, że podchodząc do udzielającego Komunii św. należy odsłonić usta chwytając maseczkę za zausznik. W czasie gdy szafarz wypowiada słowa „Ciało Chrystusa” przystępujący do Komunii św. wyciąga obie dłonie w kierunku szafarza (bez rękawiczek) w ten sposób, że lewa dłoń znajduje się nad prawą. Osoby leworęczne trzymają prawą dłoń nad lewą. Szafarz udziela Komunii św. kładąc Ciało Chrystusa na dłoni przyjmującego. Przyjmujący odpowiada „Amen” i natychmiast po otrzymaniu Komunii św. palcami dłoni, która znajdowała się pod spodem ujmuje Ciało Chrystusa i Je spożywa. Nie wolno odejść od szafarza trzymając Ciało Chrystusa w ręce i spożywać po drodze na swoje miejsce. Po spożyciu Komunii św. należy ponownie założyć maseczkę nie dotykając jej bezpośrednio.
  4. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich. Najmłodszym polecamy „Małego Gościa” oraz miesięcznik „Staś” wydawany przez nasze Wydawnictwo Archidiecezjalne. W numerze artykuły o Matce Bożej Gromnicznej, Wielkim Poście, Arce Noego jak również zimowe opowieści, m.in. historia łyżew.
  5. Co roku z ofiar składanych przez parafian w czasie kolędy, część była przekazywana na utrzymanie domów księży chorych w Swoszowicach i Makowie Podhalańskim, na utrzymanie księży emerytów, na misje i na UPJPII. W tym roku jest to kwota 5 tys. zł. Gdyby ktoś chciał złożyć ofiarę kolędową na powyższe cele, to prosimy o przekazanie jej w kopercie z napisem „kolęda” lub przelewem z tytułem przelewu: „Darowizna na cele kultu religijnego. Kolęda”. Bóg zapłać.