NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 28 marca 2021 r.

 1. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień, doroczny obchód tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. O 16.00 ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W czasie Gorzkich Żali zbierane są ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i świąteczną dekorację kościoła.
 2. Okazja do spowiedzi w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środę, w godzinach: 17.00 – 17.50 oraz po Mszy św. wieczornej do 19.30. W czasie sprawowania Sakramentu Pokuty będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. W czasie Triduum Paschalnego Sakrament Pokuty i Pojednania nie będzie sprawowany. Zachęcamy do zabrania ze stolika pod chórem i uważnej lektury ulotki zatytułowanej „Triduum Paschalne, zrozum, przeżyj, świętuj”.
 3. WIELKI CZWARTEK, 1.04.,
  8.00 – Msza krzyżma w Bazylice Bożego Miłosierdzia w czasie której będą poświęcone oleje. W tym roku, ze względu na pandemię, do udziału w tej Mszy św. zaproszeni są jedynie przedstawiciele duchowieństwa. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za kapłanów.
  17.00 – próba Liturgii dla ministrantów i lektorów.
  18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczynająca ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE, czyli Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego, które trwa do drugich nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Przedłużeniem Mszy Wieczerzy Pańskiej, która nie kończy się błogosławieństwem, będzie indywidualna adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do 22.00.
 4. WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 2.04.,
  8. 00 – otwarcie kościoła i możliwość indywidualnej adoracji Pana Jezusa w ciemnicy.

9.30 – Zbiórka dla ministrantów i lektorów.
11.30 – Droga Krzyżowa w godzinie dźwigania krzyża na Golgotę przez naszego Zbawiciela.
15.00 – Modlitwa w godzinie śmierci naszego Zbawiciela i koronka do Bożego Miłosierdzia.
17.30 – Modlitwa różańcowa. Tajemnice bolesne.
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej, której głównym punktem jest adoracja Krzyża – ołtarza na którym Jezus Chrystus złożył krwawą ofiarę za zbawienie świata. Zgodnie ze Wskazaniami na Wielki Tydzień 2021 roku dla Archidiecezji Krakowskiej, wydanymi przez Metropolitę Krakowskiego ks. abpa Marka Jędraszewskiego, „adoracja krzyża dokonuje się przez pocałunek jedynie celebransa oraz przyklęknięcie lub skłon głowy pozostałych wiernych”. Aż do Wigilii Paschalnej klękamy przed Krzyżem, tak jak przed Najświętszym Sakramentem. Ofiary składane przy adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej indywidualna adoracja Pana Jezusa w grobie do 22.00.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, tzn. jeden posiłek do syta i dwa lekkie oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post ścisły mają obowiązek zachować wszyscy między 18 a 60 rokiem życia, którym stan zdrowia na to pozwala. Usilnie zachęca się do zachowania wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych również w Wielką Sobotę.

 1. WIELKA SOBOTA, 3.04., czas zstąpienia Chrystusa do otchłani, ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie.
  8.00 – otwarcie kościoła i możliwość indywidualnej adoracji Pana Jezusa w grobie.
  10.00 – 14.00 – Co pół godziny błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny, które zgodnie z zaleceniem abpa Marka Jędraszewskiego, będzie na zewnątrz kościoła. Modlitwa błogosławieństwa będzie odmawiana pod krzyżem misyjnym, a następnie kapłan przejdzie wokół kościoła kropiąc wodą święconą pokarmy wielkanocne. Wykorzystajmy cały teren wokół kościoła by zachować bezpieczny dystans. Zewnętrzne nagłośnienie będzie włączone więc będzie dobrze słychać w każdym miejscu. Przy okazji poświęcenia będzie można złożyć ofiarę na potrzeby parafii.
  14.30 – zamkniecie kościoła i przygotowanie do Wigilii Paschalnej.
 2. ŚWIĘTA NOC ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.
  21.00 – Wigilia Paschalna. Przepisy liturgiczne stwierdzają co następuje: „Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za ‘matkę wszystkich świętych wigilii’. Kościół czuwając, oczekuje zmartwychwstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach. Dlatego cały obchód tej świętej Wigilii powinien odbyć się w nocy, to znaczy rozpocząć się po zapadnięciu nocy”. Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczynają się od Liturgii Światła, na którą składają się: poświęcenie ognia, wniesienie do kościoła zapalonego paschału, symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa, który jest światłością świata oraz orędzie wielkanocne. Drugą część Wigilii Paschalnej stanowi Liturgia Słowa, która przywołuje wielkie dzieła Boże w historii zbawienia. Trzecią częścią jest Liturgia Chrzcielna, która ma nam przypomnieć, że przez chrzest zostaliśmy zanurzeniu w śmierć Chrystusa, by mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. Czwarta część Wigilii Paschalnej to Liturgia Eucharystyczna, która prowadzi do najpełniejszego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa wyraża procesja rezurekcyjna, będąca wyznaniem przed światem naszej wiary w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i szatanem, otwierające nam Królestwo niebios. Ze względu na pandemię Liturgia Światła będzie w kościele w uproszczonej formie i nie będzie procesji rezurekcyjnej.
 3. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 4.04., – kończąca Święte Triduum Paschalne. Msze św. jak w każdą niedzielę.
 4. Bardzo prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Zachęcamy do przeżywania celebracji Triduum Paschalnego w łączności duchowej za pośrednictwem 3. programu TVP gdzie będą transmitowane obrzędy Świętego Triduumz Katedry na Wawelu.
 1. W zakrystii, w ramach akcji Caritas „Podziel się wielkanocną radością” z której dochód przeznaczony jest na pomoc dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, można nabyć baranki paschalne i paschaliki.
 2. W Wielkim Tygodniu kancelaria nieczynna.