III NIEDZIELA WIELKANOCY 18 kwietnia 2021 r.

  1. Dzisiejsza niedziela, zwana Niedzielą Biblijną rozpoczyna XIII Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35), którego celem jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Wydarzeniem inaugurującym jest przypadające dziś V Narodowe Czytanie Pisma Świętego, na które została wybrana Ewangelia według św. Marka. Niech lektura Pisma Świętego umocni naszą osobistą więź z Jezusem Zmartwychwstałym.
  2. Środa, 21.04., 00 – Msza św. i nabożeństwo do św. Józefa.
  3. Piątek, 23.04., uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  4. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii, a zwłaszcza na spłatę długu za remont organów. Do spłacenia pozostało 6310,00 zł.
  5. Ponieważ pandemia koronawirusa uniemożliwiła kolędę, zapraszamy na majówki przy grocie codziennie o 20.30 według programu, który został umieszczony na stronie internetowej. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy i spotkania w naszym piękniejącym Gaju różańcowym.