XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 19 września 2021 r.

  1. Wtorek, 21.09., święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.
  2. Sobota, 25.09., pielgrzymka Wspólnot Żywego Różańca do Łagiewnik. O 12.00 Msza św. pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego. Zachęcamy członków naszych Róż Różańcowych do udziału. Ciągle potrzebni są panowie, gotowi podjąć zobowiązanie odmawiania codziennie jednego dziesiątka różańca w ramach powstającej Drugiej Męskiej Róży św. Józefa.
  3. Wielkie dzięki wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach odpustowych w ubiegłą niedzielę, przyczyniając się do rozwoju kultu MB Gajowskiej.
  4. Szczególne podziękowania tym, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie kościoła, jak i samej uroczystości odpustowej z panią Zakrystianką na czele.
  5. Zapraszamy do aktywnego włączania się w liturgię niedzielnych Mszy św. poprzez odczytywanie Słowa Bożego, modlitwy wiernych, udział w procesji z darami czy zbieranie składki. Na naszej stronie parafialnej została aktywowana funkcja zgłaszania się do tych posług on-line, by usprawnić angażowanie się parafian w liturgię. Prosimy korzystać z tej możliwości.
  6. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na zakup blachy miedzianej na remont dachu kościoła. Odpustowa składka wyniosła 12028,00 zł + 7 Euro, w kopertach złożono 1300,00 zł + 100 Euro, na konto wpłynęło 4100,00 zł, co łącznie daje kwotę 17428,00 zł + 107 Euro. Następna składka inwestycyjna będzie w niedzielę, 10.10. Cały czas można składać ofiary: w kopertach z napisem „Remont dachu” lub wpłacać na konto parafii podając następujący tytuł przelewu „Darowizna na cele kultu religijnego – remont dachu”. Tylko ofiary wpłacane na konto parafii można odliczać od podatku.
  7. Siostry Albertynki prowadzące Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie przy ul. Malborskiej, wyrażają wdzięczność za zakup w czasie odpustu wyrobów ręcznie wykonanych przez mieszkanki przytuliska. Pełny tekst podziękowań i więcej informacji o przytulisku na naszej stronie internetowej.
  8. W przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej parafii o. Daniela, przełożonego Franciszkańskiej Prowincji św. Michała Archanioła na Ukrainie wraz z klerykami, którzy przybliżą nam sytuację Kościoła u naszych wschodnich sąsiadów. Klerycy z Ukrainy będą prosić o wsparcie ich studiów, które odbywają w Kalwarii Zebrzydowskiej, a o. Daniel będzie przyjmował intencje mszalne, które zostaną odprawione na Ukrainie. By nie tworzyła się kolejka, prosimy wcześniej przygotować koperty z wypisanymi intencjami mszalnymi oraz ofiarami. Na naszej stronie internetowej i na parafialnym FB krótki filmik, gdzie nasi goście się przedstawiają.
  9. Urząd Gminy przypomina, że tylko do końca miesiąca jest czas by wziąć udziału w Narodowym Spisie Ludności. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny w wysokości 5 tyś. złotych. Najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samospis internetowy. Można również dokonać spisu w Urzędzie Gminy w Mogilanach. Nieroztropnością będzie odkładanie tego obowiązku na ostatnią chwilę.
  10. Młodzież z klasy VII i VIII, która chce przystąpić do sakramentu bierzmowania w naszej parafii w tym roku szkolnym, jest zobowiązana do złożenia u ks. Dominika, bez zbędnej zwłoki, „Deklaracji kandydata”. Terminy spotkań i informacje o przygotowaniu do bierzmowania są umieszczone na stronie internetowej parafii.