Życzenia wielkanocne 2022

„Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 3 – 4)

Zakończyliśmy Święte Triduum Paschalne. Wraz z Chrystusem ponownie przeszliśmy drogę, która prowadzi ze śmierci do życia, z niewoli do wolności. Pogrzebani w grzechu, „dzięki chwale Ojca”, w sprawowanych sakramentach, powstaliśmy do nowego życia – do życia dziecka Bożego.

Niech radość płynąca ze Zmartwychwstania Chrystusa oraz osobistego Zmartwychwstania umacnia Wasze życie.

Pokój, jakim obdarza Zmartwychwstały, niech wycisza wszelkie niepokoje i lęki.

Nadzieja, jaka płynie z nowego życia, niech opromienia Wasze codzienne troski.

A bliskość Jezusa Zmartwychwstałego nadaje Waszemu życiu nową jakość.

Ks. Proboszcz i ks. Dominik