IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 marca 2023 r.

  1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu zwana „Laetare”. Nazwa „Laetare” pochodzi od pierwszych słów łacińskiej antyfony na wejście, czytanej na początku Mszy świętej: Laetare, Ierusalem… (Wesel się, Jeruzalem…). W liturgii to dzień radości z powodu zbliżającego się już Zmartwychwstania. Używany jest różowy ornat (róż to połączenie bieli symbolizującej radość, zmieszanej z fioletem symbolizującym smutek). O 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W czasie Gorzkich Żali są zbierane ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i świąteczną dekorację kościoła.
  2. Poniedziałek, 20.03., uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. O 18.00 uroczysta Msza św.
  3. Piątek, 24.03., Droga krzyżowa o 17.00 i 19.30.
  4. Sobota, 25.03., Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 7.00 uroczysta Msza św. ze złożeniem deklaracji przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na stoliku pod chórem znajdują się formularze deklaracji przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, które prosimy zabrać, wypełnić i przynieść na Mszę św. o 7.00. Msza św. o 18.00 z V Niedzieli W. Postu.
  5. W zakrystii, w ramach akcji Caritas „Podziel się wielkanocną radością” można nabyć baranki paschalne oraz paschaliki, czyli miniatury paschału, symbolu Pana Jezusa Zmartwychwstałego. W czasie liturgii Wigilii Paschalnej od uroczyście poświęconego paschału będziemy mogli zapalić nasze paschaliki. Ofiara zarówno za baranka jak i paschalik wynosi 10 zł.
  6. Wielkie podziękowania za ofiary na remont dachu kościoła. W ubiegłą niedzielę w ramach składki inwestycyjnej, złożono 6842,00 zł, w kopertach 800,00 zł, na konto wpłynęło 35340,00 zł. W sumie od 20.02.23 r. złożono 42982,00 zł. Łączna kwota złożonych ofiar na remont dachu wynosi obecnie 500444,00 zł. Następna składka inwestycyjna będzie 16.04., w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego.
  7. Zakończony został remont dachu nad kaplicą św. Józefa i nad zakrystią. Powierzchnia dachu zarówno kaplicy św. Józefa jak i zakrystii wynosi 55 m2, czyli łącznie 110 m2. Całkowity koszt remontu wyniósł 116000,00 zł. W przypadku dachu zakrystii konieczne było wykonanie nowej więźby, co kosztowało 10000,00 zł. Poddasze nad zakrystią zostało przygotowane na „skarbczyk” czyli zaplecze magazynowe dla zakrystii, zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, gdy wybudowano obecną zakrystię w 1898 r. Ocieplono całe poddasze, wykonano podłogę, a skosy zostały wydeskowane boazerią. Prace te kosztowały 13000,00 zł. Zatem łączny koszt prac wyniósł 139000,00 zł. Od poniedziałku, 20.03., w Uroczystość św. Józefa i pod jego opieką rozpoczynamy remont dachu nad prezbiterium. Przewidywany koszt remontu to 140000,00 zł. Prace te poleca się modlitwie i hojnej ofiarności parafian.