NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 2 kwietnia 2023 r.

 1. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień, doroczny obchód tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na każdej Mszy św. poświęcenie palm. O 11.30 poświęcenie palm na zewnątrz kościoła i uroczysta procesja z palmami. O 16.00 ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W czasie Gorzkich Żali zbierane są ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i świąteczną dekorację kościoła. Zmianka różańcowa po Mszy św. o 9.30. Dziś przypada 18 rocznica śmierci św. Jana Pawła II. 20.30 Różaniec przy grocie w intencji obrony Jego dobrego imienia. Serdecznie zapraszamy.
 2. Zachęcamy do zabrania ze stolika pod chórem i uważnej lektury ulotki zatytułowanej „Triduum Paschalne, zrozum, przeżyj, świętuj”.
 3. W Wielkim Tygodniu Sakrament Pokuty i Pojednania sprawowany będzie w Wielki Poniedziałek, 3.04. i w Wielki Wtorek, 4.04., 16.30 – 17.50. W Wielką Środę, 5.04., 16.30 – 17.50 i po Mszy św. wieczornej do 19.30 W czasie sprawowania Sakramentu Pokuty będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i czas na prywatną adorację w ciszy. W Wielką Środę kancelaria nieczynna. W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i Wielką Sobotę w naszym kościele sakrament pokuty i pojednania nie będzie sprawowany.
 4. WIELKI CZWARTEK, 6.04.,

10.00 – Msza św. krzyżma w Sanktuarium św. Jana Pawła II, w czasie której będą poświęcone oleje. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za kapłanów.

16.30 – próba Liturgii dla ministrantów i lektorów.

18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczynająca ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE, czyli Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego, które trwa do drugich nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Przedłużeniem Mszy Wieczerzy Pańskiej, która nie kończy się błogosławieństwem, będzie indywidualna adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do 22.00.

 1. WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 7.04.,

8.00– otwarcie kościoła i możliwość indywidualnej adoracji Pana Jezusa w ciemnicy.

9.30 – Zbiórka ministrantów i lektorów.

11.30 – Droga Krzyżowa w godzinie dźwigania krzyża na Golgotę przez naszego Zbawiciela.

15.00 – Modlitwa w godzinie śmierci naszego Zbawiciela i koronka do Bożego Miłosierdzia.

17.30 – Modlitwa różańcowa. Tajemnice bolesne.

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej, której głównym punktem jest adoracja Krzyża – ołtarza, na którym Jezus Chrystus złożył krwawą ofiarę za zbawienie świata. Zachęcamy, aby uczcić krzyż przez przyklęknięcie, dotknięcie krzyża prawą dłonią i przeżegnanie się. Aż do Wigilii Paschalnej klękamy przed Krzyżem, tak jak przed Najświętszym Sakramentem. Ofiary składane podczas adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej adoracja Pana Jezusa w grobie do 22.00.

 1. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, tzn. jeden posiłek do syta i dwa lekkie oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post ścisły mają obowiązek zachować wszyscy między 18 a 60 rokiem życia, którym stan zdrowia na to pozwala. Usilnie zachęca się do zachowania wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych również w Wielką Sobotę.
 2. WIELKA SOBOTA, 8.04., czas zstąpienia Chrystusa do otchłani, ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie.

8.00 – otwarcie kościoła i możliwość indywidualnej adoracji Pana Jezusa w grobie.

10.00 – 14.00 – co pół godziny błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w kościele. Po poświęceniu pokarmów, zatrzymajmy się na adorację Pana Jezusa w grobie.

14.30 – zamkniecie kościoła i przygotowanie do Wigilii Paschalnej.

11.30 – Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny przy kaplicy w Lusinie.

 1. ŚWIĘTA NOC ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

21.00 – Wigilia Paschalna. Przepisy liturgiczne stwierdzają co następuje: „Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za ‘matkę wszystkich świętych wigilii’. Kościół czuwając, oczekuje zmartwychwstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach. Dlatego cały obchód tej świętej Wigilii powinien odbyć się w nocy, to znaczy rozpocząć się po zapadnięciu nocy”. Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczynają się od Liturgii Światła, na którą składają się: poświęcenie ognia, wniesienie do kościoła zapalonego paschału, symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa, który jest światłością świata oraz orędzie wielkanocne. Drugą część Wigilii Paschalnej stanowi Liturgia Słowa, która przywołuje wielkie dzieła Boże w historii zbawienia. Trzecią częścią jest Liturgia Chrzcielna, która ma nam przypomnieć, że przez chrzest zostaliśmy zanurzeniu w śmierć Chrystusa, by mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. Czwarta część Wigilii Paschalnej to Liturgia Eucharystyczna, która prowadzi do najpełniejszego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa wyraża procesja rezurekcyjna, będąca wyznaniem przed światem naszej wiary w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i szatanem, otwierające nam Królestwo niebios. Przynieśmy ze sobą paschaliki, zakupione w ramach akcji Caritas lub inne świece, które będą potrzebne w czasie Liturgii Światła, Liturgii Chrzcielnej oraz procesji rezurekcyjnej.

 1. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 9.04. – kończąca Święte Triduum Paschalne. Msze św. jak w każdą niedzielę.
 2. W zakrystii, w ramach akcji Caritas „Podziel się wielkanocną radością” można jeszcze nabyć paschaliki. Zachęcamy do nabycia Gościa Niedzielnego Extra poświęconego relikwiom Męki Pańskiej w cenie 14 zł.
 3. W ubiegłym tygodniu została zdemontowana stara więźba dachowa nad prezbiterium, całkowicie zniszczona przez kornika i obecnie trwa jej rekonstrukcja.