Życzenia wielkanocne 2024

Wielkanoc 2024

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. (Rz 6, 8)

Rozważając mękę Jezusa odnajdujemy się w Jego boleściach mając w pamięci przeżyte osobiste kryzysy, trudności i upadki.

Jednak świętując Jego zwycięstwo uświadamiamy sobie także nasze zwycięstwa, które odnosimy dzięki łaskawości Chrystusa.

Przeżywając kolejne Święta Wielkiej Nocy życzymy, aby razem z Jezusem Zmartwychwstałym cieszyć się Jego zwycięstwem nad złem, szatanem, śmiercią w którym daje nam udział przez święte sakramenty.

Niech Alleluja, które śpiewamy, wyraża naszą radość ze zwyciężania razem z Jezusem w przeszłości, teraz i w przyszłości!

Wasi Duszpasterze

Read More

Życzenia wielkanocne 2023

A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie (Mt 28,7)

Drodzy Parafianie,

Takimi słowami zwrócił się anioł do niewiast, które po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia poszły obejrzeć grób (Mt 28, 1).

To wezwanie jakie skierowane jest także dla nas: grób jest pusty, śmierć i zło zostały pokonane, a Zmartwychwstały kroczy przed nami w pielgrzymce wiary.

Może brakuje Wam wiary, odwagi, siły i zdrowia,

Może zmagacie się z cierpieniem czy niepewnością o przyszłość.

Nie bójcie się!

Oto Zmartwychwstały udaje się przed Wami… On idzie z Nami

On żyje z Nami!

Niech to zapewnienie napełni Was radością i pokojem!

Niech mroki Waszego życia rozświetli Zmartwychwstały!

Na pytania Waszego serca niech odpowie Zmartwychwstały!

W słabości Waszego ducha i ciała mocą niech stanie się Zmartwychwstały!

Niech naszą rzeczywistość przemieni Zmartwychwstały!

Wasi Duszpasterze

Read More

Życzenia Bożonarodzeniowe 2022

Nazwano Go imieniem:

Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,

Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9,5b)

Ponad dwa tysiące lat temu Bóg wszedł w historię ludzkości. W ukryciu, pod osłoną nocy, w ubóstwie i chłodzie dał nam Swego Syna, aby wyzwolił tych „co w mroku i cieniu śmierci mieszkają”.

Dziś na nowo Bóg czyni to samo.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przeżywanych w czasie wojny i niepokoju, który spowija współczesny świat, życzymy Wam, Drodzy Parafialnie, abyście w codzienności, w swoich osobistych historiach dostrzegali przychodzącego do Was Boga. Przyjmijcie w darze Nowonarodzonego Syna! Niech On rozpromieni Wsze serca, wleje w Was nadzieje i radość, pomimo mroków obecnych czasów.


Pokój Chrystusowy niech w Was przebywa i z Wami pozostanie!

Read More

Życzenia wielkanocne 2022

„Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 3 – 4)

Zakończyliśmy Święte Triduum Paschalne. Wraz z Chrystusem ponownie przeszliśmy drogę, która prowadzi ze śmierci do życia, z niewoli do wolności. Pogrzebani w grzechu, „dzięki chwale Ojca”, w sprawowanych sakramentach, powstaliśmy do nowego życia – do życia dziecka Bożego.

Niech radość płynąca ze Zmartwychwstania Chrystusa oraz osobistego Zmartwychwstania umacnia Wasze życie.

Pokój, jakim obdarza Zmartwychwstały, niech wycisza wszelkie niepokoje i lęki.

Nadzieja, jaka płynie z nowego życia, niech opromienia Wasze codzienne troski.

A bliskość Jezusa Zmartwychwstałego nadaje Waszemu życiu nową jakość.

Ks. Proboszcz i ks. Dominik

Read More

Wizyta duszpasterska 2021 – 2022

W ramach wizyty duszpasterskiej będziemy odwiedzali tylko tych parafian, którzy złożyli deklarację przyjęcia kolędy. Początek kolędy według wyznaczonej godziny pod pierwszym podanym numerem i dalej zgodnie z kolejnością wymienionych numerów i ulic.

 

Data

Rejon

28.12.2021

od 17.00

Gaj, ul. Myślenicka numery: 6, 10, 22, 36; ul. Wzgórze numery: 1, 5, 16, 24/3, 53, 55.

29.12.2021

od.17.00

Gaj, ul. Wesoła numery: 11, 15, 31, 37; ul. Pogórze 10, 12, 24, 40, 54.

30.12.2021

od 17.00

Gaj ul. Akacjowa 32, 34, 33, 40, 64, 68, 71; ul. Wąska 3, 6, 8, 5, 14.

03.01.2022

od 16.00

Lusina, ul. Krakowska 2, 19B, 19, 17, 21, 32, 25, 35, 43, 56, 58, 60, 76.

04.01.2021

od 16.00

Gaj, ul. Widokowa 1, 5, 9, ul. Pod Górą 16; ul. Widokowa 19, 21, 23a, 23, 25, 16.

05.01.2022

od 16.00

Lusina, os. Dębowe 53 B; ul. św. Floriana 7, 11a, 15, 19A, 31, 31b, 33, 14D, 28, 55; ul. Leśny Stok 14.

8.01.2022

od 10.00

Gaj, ul. Zadziele numery parzyste: 6, 6A, 16, 18, 30, 30a, 32, 42, 44, 50, 54, 58, 72, 78Ł, 78H, 78B/1, 78/1, 88, 102, 128, 142, 188, 190, 212, 234.

8.01.2022

od 10.00

Gaj, ul. Zadziele numery nieparzyste: 5/2, 11, 13, 17, 17A, 27, 29, 37, 47, 51, 55, 71, 121, 127, 131, 147, 149.

11.01.2022

od 16.00

Gaj, ul. Zgody 3, 9, 9A; ul. Bema 22, 24; ul. Latochówki 2, ul. Księżówka 8, 39; ul. Kwiatowa 16, 16A.

12.01.2022

od 16.00

Gaj, ul. Gaik 3, 8; ul. Parkowa 19; ul. Maryjna 16, 23A, 23B, 26,28; ul. Kotarbówki 17,15A, 11.

13.01.2021

od 16.00

Lusina, ul. Wrzosowa 2, 6, 5; ul. Stroma 2, 4, 11; ul. Kościelna 5A, 11, 8.

14.01.2022

od 16.00

Gaj, ul. Nowa 30D, 32, 34A, 36; ul. Rudawa 8E, 32, 20, 16, 12.

15.01.2022

od 10.00

Lusina, ul. Brzegi 137, 135, 133, 131, 126, 112, 110, 86, 80, 74, 53, 45, 44, 42, 6A, 6B.

15.01.2022

od 10.00

Lusina, ul. Chałubińskiego 136; ul. Zdrojowa 12, 16, 18, 20; ul. Spacerowa 15, 24B, 28b, 32, 7, 15, 17, 21, 29, 142.

17.01.2022

od 16.00

Gaj, ul. Klimkówka 2,5,9; ul. Cicha 2,4,8,24; Brzyczyna 81.

18.01.2022

od 16.00

Gaj, ul. Myślenicka 25, ul. Wąwozowa 13, 16, 20; ul. Szkolna 7, 10, 14, 22, 26, 30, 30B, 36, 51, 62.

19.01.2022

od 16.00

Lusina, ul. Kwiatowa 8, 17, 10, 12, 14, 16, 54, 70; ul. Górska 13, 12, 9, 8.

 

Read More

Życzenia Bożonarodzeniowe A.D. 2021

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności (…) Kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego Pierworodnego Syna (Łk 2, 1.6-7)

Ponad dwa tysiące lat temu, za czasów Oktawiana Augusta, Bóg wszedł w historię ludzkości. W ukryciu, pod osłoną nocy, w ubóstwie i chłodzie dał Swego Syna, aby wyzwolił tych „co w mroku i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1,79).

Dziś na nowo Bóg czyni to samo.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Wam, Drodzy Parafialnie, abyście w codzienności, w swoich osobistych historiach dostrzegali przychodzącego do Was Boga. Przyjmijcie w darze Nowonarodzonego Syna!  Niech On rozpromieni Wsze serca, wleje w Was nadzieje i radość, pomimo mroków obecnych czasów. A pokój Chrystusowy niech w Was przebywa i z Wami pozostanie.

Wasi Duszpasterze

Read More

Leśne ścieżki rekreacyjne w Gaju

Operacja pn.

Leśne ścieżki rekreacyjne w Gaju

mająca na celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego oraz poprawę jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w leśnej części założenia parkowego w Gaju, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Dofinansowanie: 69 997 zł

Cel operacji został osiągnięty przez wykonanie następujących działań:

  1. Uporządkowanie, wyrównanie i plantowanie terenu
  2. Wytyczenie, korytowanie i utwardzenie ścieżek
  3. Zakup i montaż drewnianych obrzeży ścieżek
  4. Zakup i wysypanie zrębków na ścieżkach
  5. Zakup i montaż drewnianych obrzeży placów
  6. Zakup i wysypanie zrębków na placach
  7. Pielęgnacja istniejącej zieleni
  8. Zakup i wykonanie aranżacji świetlnej.

Na południowo-wschodniej części działki 217/4 na powierzchni ok. 1 ha zaprojektowano założenie leśno-parkowe. Po oczyszczeniu, uporządkowaniu i wyrównaniu terenu wytyczone i wykonane zostały leśne ścieżki o łącznej długości 880 mb. Pomiędzy ścieżkami powstały cztery place, o łącznej powierzchni 700 m2. Wykorzystana została istniejąca zieleń, w tym niezwykle bogaty drzewostan. Aranżację podkreśliło zainstalowane miejscowo oświetlenie solarne.

Operacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych, którzy pragną wyciszenia i kontemplacji w miejscu o charakterze historycznym i sakralnym – zarówno do mieszkańców wsi Gaj, gminy Mogilany, a także turystów z całego obszaru LGD. Nowo wybudowana infrastruktura oparta została o wykorzystanie lokalnych zasobów, chęci do działania mieszkańców korzystających w przyszłości z jego dostępności i lokalizacji. Operacja jest adekwatna do mocnej strony obszaru LGD jakim jest bogate dziedzictwo lokalne jako potencjał rekreacyjno-turystyczny. Dzięki realizacji zadania została wzbogacona oferta czasu wolnego na obszarze Blisko Krakowa.

Read More

Życzenia Wielkanocne A.D. 2021

A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie (Mt 28,7)

Drodzy Parafianie,

Takimi słowami zwrócił się anioł do niewiast, które po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia poszły obejrzeć grób (Mt 28, 1). To wezwanie jest skierowane także do nas: grób jest pusty, śmierć i zło zostały pokonane, a Zmartwychwstały kroczy przed nami w pielgrzymce wiary.

Może w tym trudnym czasie pandemii, brakuje Wam odwagi, siły i zdrowia. Może zmagacie się z cierpieniem i niepewnością o przyszłość.

Nie bójcie się!

Oto Zmartwychwstały udaje się przed Wami… On idzie z Nami… On żyje z Nami!

Niech to zapewnienie napełni Was radością i pokojem!

Niech mroki Waszego życia rozświetli Zmartwychwstały!

Na pytania Waszego serca niech odpowie Zmartwychwstały!

W słabości Waszego ducha i ciała mocą niech stanie się Zmartwychwstały!

Niech Naszą rzeczywistość przemieni Zmartwychwstały!

życzą Wasi Duszpasterze

Read More